Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUPASS — Wynik w skrócie

Project ID: 507978
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Szwecja

Europejskie "punkty" montażowe w walce z outsourcingiem

Europejskie firmy zajmujące się montażem podzespołów borykają się z problemem dramatycznie malejącej liczby zamówień, wynikającym z outsourcingu tego rodzaju usług do krajów spoza Europy, gdzie koszty robocizny są niższe. Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował przełomowy plan założenia w całej Europie efektywnych kosztowo "punktów" montażu mikropodzespołów, który ma pomóc odwrócić ten trend.
Europejskie "punkty" montażowe w walce z outsourcingiem
Celem ambitnego projektu "Ewolucyjne ultraprecyzyjne systemy montażowe" (Eupass) było zmniejszenie kosztów procesów montażowych poprzez utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci "punktów" mikromontażowych.

Uczestnicy projektu chcieli stworzyć sieć modułów mikromontażowych, nowych technik mikrołączeniowych i oprogramowania do integracji, umożliwiających szybką i tanią konfigurację oraz dostarczanie elastycznych i precyzyjnych systemów montażowych.

Z uwagi na przełomowy charakter projektu, potrzebne były zakrojone na szeroką skalę badania i planowanie, nie tylko w odniesieniu do technologii i infrastruktury, ale także aby zapewnić ewolucyjność zrównoważonych, bezawaryjnych i efektywnych kosztowo systemów montażowych.

Stała analiza możliwych szans i problemów pozwoliła na sformułowanie strategicznego i rozwojowego planu działań dotyczących rozwoju i wdrażania pomysłów. Po przeanalizowaniu kwestii dotyczących wsparcia, kosztów i ekologii oraz najnowszych modułowych urządzeń typu "plug and produce", badacze prowadzili prace dotyczące aktualnych norm i ich tworzenia, a także potencjalnych zastosowań urządzeń.

Jeśli chodzi o to ostatnie zagadnienie, uczestnicy projektu zajmowali się integracją systemów oraz integracją systemów z usługami. Badacze doszli do wniosku, że konieczne jest oferowanie łatwych w użytku usług o minimalnych wymaganiach dotyczących wdrażania, jak i wiedzy z zakresu programowania i konserwacji systemów po stronie użytkowników końcowych. W tym kontekście niezbędne jest stworzenie internetowych usług udostępniających standardy, interfejsy i wytyczne dotyczące architektury.

Badacze starali się też o połowę obniżyć koszty o integracji. Szkolenie dostawców i integratorów systemów określono jako kluczowe dla skutecznej realizacji ambitnego programu, wykazując, że oferowanie gotowych do wdrożenia i kompletnych systemów ogranicza potencjalne rynki zbytu i tworzy szkodliwą konkurencję.

Projekt Eupass położył podwaliny pod europejską infrastrukturę ewolucyjnych systemów montażowych, która może pomóc europejskim producentom uporać się z problemem outsourcingu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę