Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ELFNET — Wynik w skrócie

Project ID: 505504
Źródło dofinansowania: FP6-NMP

Skuteczne wprowadzenie technologii lutowania bezołowiowego

Finansowany ze środków UE zespół badawczy utworzył międzynarodową sieć ekspertów technicznych i przedstawicieli przemysłu z 19 krajów, której zadaniem jest przyspieszenie wprowadzania technologii lutowania bezołowiowego, z korzyścią dla konkurencyjności firm, ludzkiego zdrowia i środowiska.
Skuteczne wprowadzenie technologii lutowania bezołowiowego
Lutowie to stop metali o niskim punkcie topnienia. Po podgrzaniu i stopieniu może służyć do tworzenia połączeń elektrycznych między takimi podzespołami, jak rezystory i koncentratory, stąd jest bardzo szeroko stosowane.

Konwencjonalne lutowie jest stopem ołowiowym, którego używania zabrania obecnie unijna dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) z 2006 r.

Mimo że istnieje odpowiednia technologia lutowania bezołowiowego, potrzebna jest koordynacja działań instytutów badawczych i przemysłu, szczególnie w państwach kandydujących, aby wdrożyć ją w skali globalnej.

Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie "Europejska sieć na rzecz lutowania bezołowiowego" (Elfnet) pracowali nad wdrożeniem nowego trójwymiarowego modelu organizacyjnego mającego umożliwić szybkie i efektywne przejście na technologię lutowania bezołowiowego. W tym celu skorzystali z pomocy grup ekspertów technicznych z każdej z dziedzin (lutowania, komponentów, montażu itp.), sieci współpracy organizacji branżowych z każdego z sektorów (motoryzacyjnego, lotniczego, obrony itd.) oraz sieci krajowych z 19 państw europejskich.

Projekt Elfnet przyczynił się do przygotowania strategii badawczej, ustanawiając zunifikowaną bazę danych i narzędzie sieciowe wspierające badania o dużej wartości dodanej, działania badawczo-rozwojowe i zastosowania przemysłowe.

Dalsze prace w ramach Elfnet powinny zagwarantować realizację skutecznego i zrównoważonego planu działań dotyczących technologii lutowania, podnosząc konkurencyjność UE oraz zwiększając bezpieczeństwo pracowników i chroniąc środowisko.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę