Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LEADERSHIP — Wynik w skrócie

Project ID: 33416
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niderlandy

Plany działania w zakresie produkcji drogą do zrównoważonego rozwoju

Dzięki finansowanej przez UE inicjatywie, osią europejskiej polityki produkcji jest innowacyjność i zrównoważoność.
Plany działania w zakresie produkcji drogą do zrównoważonego rozwoju
Celem projektu "Wiodąca innowacyjna europejska produkcja wysokiej jakości oparta na badaniach i rozwoju technologicznym dla celów ManuFuture" (Leadership) było wparcie przemysłu i decydentów w przekształcaniu europejskiego sektora wytwórczego w zrównoważoną i konkurencyjną gospodarkę opartą na wiedzy. Konsorcjum wykorzystało plany działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego (RTD) do zarządzania innowacjami w ramach europejskich procesów produkcji. Wyniki wykorzystano, by pomóc w opracowaniu obszarów strategicznych platformy RTD ManuFuture dla największych europejskich sektorów przemysłowych.

Partnerzy projektu zastosowali podejście oparte na popycie w celu opracowania planów systemu dobrych praktyk ManuFuture, gromadząc informacje na podstawie kwestionariuszy, warsztatów i seminariów. Każdy plan działania opracowano na podstawie dziewięcioletniego okresu. Naukowcy przeprowadzili także ankietę przemysłową wyszczególniającą oczekiwania decydentów ze 125 przedsiębiorstw oraz na podstawie planów sektorowych z 25 sektorów produkcyjnych projektu Leadership.

Strona internetowa projektu Leadership była także niezbędnym narzędziem współpracy i odegrała decydującą rolę w powodzeniu projektu. Pełniła funkcję składu materiałów oraz platformy tworzenia planów działania i pakietów roboczych, jak również zarządzania projektami. Wyniki projektu rozpowszechniono poprzez takie wydarzenia, jak spotkania poświęcone planom działania, warsztaty konsultacyjne, seminaria i konferencje.

Plany działania opracowane pod patronatem projektu Leadership pozwoliły europejskiemu sektorowi produkcyjnemu czerpać korzyści ze zwiększenia poziomu innowacyjności. Ponadto, inicjatywa ta przyczyniła się do promowania przez UE zrównoważonego rozwoju w przemyśle i uhonorowania jej zaangażowania w dbałość o środowisko naturalne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę