Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOBEAMS — Wynik w skrócie

Project ID: 500440
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Luksemburg

Lepsza wizualizacja nanostruktur

Rozwój nanotechnologii oznacza konieczność prowadzenia nanoanalizy atomowych struktur materiałowych. Finansowany ze środków UE zespół badawczy zajmował się pobudzeniem współpracy naukowców i przedstawicieli przemysłu, aby ulepszyć dostępne na rynku urządzenia.
Lepsza wizualizacja nanostruktur
Dwie najczęściej stosowane technologie, zarówno obrazowania, jak i mikroobróbki w badaniach, rozwoju i produkcji materiałów, to systemy skupionej wiązki jonowej (FIB) i skupionej wiązki elektronowej. Pierwsza z nich wykorzystywana jest w spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS). Druga znajduje zastosowanie w transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) i rentgenowskiej mikroskopii fotoelektronowej (XPS).

Europejscy badacze utworzyli projekt "Nanoanaliza wykorzystująca precyzyjnie skupione wiązki jonowe i elektronowe" (Nanobeams), aby doprowadzić do nawiązania współpracy między producentami takich urządzeń a czołowymi naukowcami zajmującymi się nanomateriałami. Celem projektu było ulepszenia procedur tworzenia wydajnej aparatury nanoanalitycznej.

W ramach Nanobeams stworzono program doktorancki dotyczący nanoanalizy wykorzystującej precyzyjnie skupione wiązki jonów i elektronów. Został on włączony do programu nauczania Uniwersytetu w Luksemburgu i powinien stanowić znaczący bodziec dla sektora badań nanoanalitycznych.

Zorganizowano szereg szkoleń dla użytkowników, umożliwiających im zapoznanie się z najnowszymi technikami oraz będących dla producentów szansą na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi konsumentami.

Obecnie konsorcjum pracuje nad nową techniką łączącą SIMS czasu przelotu (ToF-SIMS) i mikroskopię sił atomowych (SFM) i służącą do prowadzenia nanoanaliz kwantyfikacyjnych. Technologia ta powinna ułatwić komercjalizację nowych produktów i składanie wniosków patentowych.

Innowacje techniczne stworzone w ramach projektu Nanobeams obejmowały opracowanie nowych technik niezawodnej precyzyjnej analizy chemicznej różnego rodzaju próbek. Wyniki badań zostały przedstawione w wielu publikacjach i doprowadziły do ulepszenia dostępnych na rynku urządzeń.

Podsumowując, projekt Nanobeams pozwolił nawiązać współpracę między naukowcami i producentami nowoczesnej nanoanalitycznej aparatury wykorzystującej wiązki jonów i elektronów. Współpraca ta doprowadziła do ulepszenia urządzeń oraz intensyfikacji badań w dziedzinie nanoanalizy. Oba te osiągnięcia powinny zwiększyć konkurencyjność europejskiej gospodarki na polu nanotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę