Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INTELLIMAZE — Wynik w skrócie

Project ID: 37965
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwajcaria

Automatyczne monitorowanie zachowania zwierząt

Duże europejskie konsorcjum przeprowadziło wysokowydajną i szczegółową charakterystykę behawioralną modeli myszy w biomedycynie. Oczekuje się, że opracowany system zrewolucjonizuje monitorowanie zachowania zwierząt i zaowocuje lepszym zrozumieniem zaburzeń neurologicznych.
Automatyczne monitorowanie zachowania zwierząt
Neurobiologia w znacznym stopniu opiera się na monitorowaniu zachowania w celu zrozumienia funkcji mózgu. W połączeniu z brakiem znormalizowanych technik i wyspecjalizowanego personelu, istniejąca technologia ogranicza badania zachowania zwierząt w nielicznych lokalizacji na świecie.

Aby przezwyciężyć te trudności i ułatwić dostęp do monitorowania zwierząt, finansowany ze środków UE projekt Intellimaze połączył specjalistyczną wiedzę trzech małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i czterech partnerów akademickich. Głównym celem projektu było opracowanie w pełni zautomatyzowanego systemu testów behawioralnych, który mieściłby się w jednym pomieszczeniu i umożliwiał ocenę aktywności w klatce i zachowań społecznych.

System IntelliCage pozwala na monitorowanie spożycia pożywienia i zachowań społecznych. Główną zaletą systemu jest standaryzacja procedur środowiskowych i testowych, która umożliwia prowadzenie badań przesiewowych w zakresie zmian behawioralnych wywołanych środkami toksycznymi, chorobami neurologicznymi czy manipulacjami rozwojowymi, socjalnymi czy środowiskowymi.

Zaprogramowane wstępnie moduły można dostosować do określonych dla konkretnego badania potrzeb i pytań, co sprawia, że system jest łatwy w użyciu nawet dla małych firm biotechnologicznych, którym brak wiedzy specjalistycznej w zakresie behawioryzmu. System Intellimaze przetestowano na różnych mysich modelach chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, dostarczając istotnych informacji na temat wpływu zmian patologicznych mózgu na standardowe testy na osłabienie funkcji. Co więcej, w ramach projektu wygenerowano nowe podejścia do badania depresji u myszy i ilościowego określania deficytów w charakterystyce zachowań socjalnych w kontekście autyzmu i schizofrenii u ludzi.

W ramach projektu Intellimaze z powodzeniem opracowano nowe narzędzie, które umożliwia w pełni zautomatyzowane testowanie myszy, nawet przy minimalnej wiedzy w zakresie behawioryzmu. Sam system IntelliCage reprezentuje niezwykle efektywne narzędzie wysokoprzepustowe do testowania dużej liczby myszy w minimalnym czasie. Co ważne, system Intellimaze, w związku z koniecznością minimalnej obsługi przez badaczy, jest zgodny z bardziej rygorystycznymi regulacjami dotyczącymi systemów testowania zwierząt.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę