Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENABLE — Wynik w skrócie

Project ID: 517007
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Budowanie bardziej ekologicznych miast

Europa może jeszcze być świadkiem bardziej zrównoważonej przyszłości swoich miast, dzięki platformom nowych technologii, inicjatywom podnoszenia świadomości oraz kładzeniu większego nacisku na takie priorytety, jak transport, środowisko i gospodarka.
Budowanie bardziej ekologicznych miast
Większość europejskich miast to betonowe dżungle, a w ubiegłym stuleciu niewiele uwagi poświęcano budownictwu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Być może rzeczywistość ta zmieni się w wyniku zrealizowanego niedawno projektu finansowanego przez UE "Podnoszenie świadomości Europejczyków na temat zrównoważonej architektury" (Enable).

W ramach wsparcia na rzecz Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (ECTP), projekt Enable pomógł przenieść świadomość w zakresie zrównoważonego budownictwa i jego konkurencyjność w całej Europie na zupełnie nowy poziom. Jego uczestnicy informowali Europejczyków, jak skorzystać na bardziej zrównoważonej architekturze oraz jakie czynniki pobudzające niezbędne są do realizacji tej nowej wizji do roku 2030.

Aby pomóc w osiągnięciu tych celów, projekt Enable stworzył platformy technologiczne w ramach ECTP, chcąc zaangażować zainteresowane strony. Stworzono zarys najnowocześniejszych technologii, które wpłyną na sektor budowlany, pomógł Komisji Europejskiej wyłożyć jej priorytety w tej kwestii oraz nawiązał kontakt ze społecznościami użytkowników w tym sektorze. Działania te umożliwiły interakcję między grupami, wymianę pomysłów i promowanie zrównoważoności w ramach nowej sieci użytkowników, klientów i podmiotów przemysłowych z całej UE.

Skupiając się przede wszystkim na trzech głównych kryteriach zrównoważoności, tj. społeczeństwie, środowisku i gospodarce, projekt przygotował fundamenty pod budowę wygodnych i zdrowych osiedli dla Europejczyków. Nowe miasta Europy będą mogły poszczycić się niezawodnym transportem naziemnym i podziemnym, udoskonalonymi sieciami usług użyteczności publicznej, zintegrowanym dziedzictwem kulturowym i zwiększonym bezpieczeństwem. W tym świetle zespół projektu Enable zachęcał do transformacji sektora budowlanego poprzez poszerzenie wiedzy, procesy budowlane z udziale klienta, większe wsparcie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), automatyzację i nowe materiały konstrukcyjne.

Po przeprowadzeniu szeregu warsztatów na poziomie UE i powołaniu krajowych punktów kontaktowych (KPK), które pomagają wprowadzać te inicjatywy w życie, zespół projektu z powodzeniem przystąpił do realizacji swojego ambitnego planu. Dzięki tym działaniom europejskie miasta mogą chlubić się znacznie bardziej ekologicznym i zrównoważonym budownictwem, dającym początek podwyższonym standardom życia i zapewniającym bardziej komfortowe życie swoim obywatelom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę