Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRANS-REG — Wynik w skrócie

Project ID: 502950
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Grecja

Dynamika regulacji ekspresji genów

Europejska sieć skupiła się na zapewnieniu obszerniejszej wiedzy na temat procesów regulujących ekspresję genów. Oczekuje się, że uzyskane informacje pomogą zrozumieć, jak regulacja genowa może wpływać na zdrowie i chorobę.
Dynamika regulacji ekspresji genów
Regulacja ekspresji genów to złożony proces, który odbywa się na różnych poziomach i obejmuje wiele czynników. Główny etap regulacyjny następuje z chwilą transkrypcji, kiedy to DNA przetwarzane jest w mRNA, które ostatecznie zostanie przełożone na białko. Nasza wiedza na temat sposobu, w jaki polimeraza RNA ll – enzym odpowiedzialny za transkrypcję – kojarzony jest z kompleksami czynników transkrypcyjnych i w jaki sposób komponenty te poruszają się w obrębie jądra, jest ograniczona.

Aby uzyskać dalszy wgląd w proces regulacji transkrypcjonalnej, w projekcie finansowanym przez UE "Dynamika kompleksów transkrypcyjnych kontrolująca określone programy ekspresji genów" (TRANS-REG) wykorzystano geny modelowe aktywowane podczas różnicowania, proliferacji i transdukcji sygnału komórek. Partnerzy projektu przyjęli eksperymentalne podejście multidyscyplinarne wykorzystujące techniki obrazowania fluorescencyjnego wraz z metodami analizy genetycznej, proteomicznej i biochemicznej.

Opracowano modele drozofili i szczepy drożdży z mutacjami na konkretnych podjednostkach kompleksów transkrypcyjnych, a następnie wykorzystano je do oceny funkcjonalnych ról indywidualnych białek w procesie transkrypcji. Wygenerowano dodatkowe narzędzia, które doprowadziły do identyfikacji nowych komponentów maszyny transkrypcyjnej, takich jak czynniki angiogeniczne raka (TAF), oraz do nakreślenia zachodzących między nimi interakcji.

Przy użyciu tych narzędzi naukowcy byli w stanie stwierdzić, że TAF potrafią poruszać się od cytoplazmy do jądra w odpowiedzi na sygnalizowanie Ras i, co ciekawe, modyfikować aktywność kompleksów, do których należą.

Innym znaczącym osiągnięciem projektu było odkrycie, że geny te potrafią poruszać się wokół w obrębie określonych regionów jądrowych w zależności od ich aktywności. Wskazuje to na dodatkowy poziom regulacji genowej.

Działania w ramach projektu TRANS-REG dostarczyły nowych informacji na temat procesów regulacji genowej, odkrywając nowe czynniki i procesy, które pozwalają kontrolować aktywację genów w sposób regulowany czasowo i przestrzennie.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę