Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUMITOCOMBAT — Wynik w skrócie

Project ID: 503116
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niderlandy

Kiedy produkcja energii w komórce ulega zaburzeniu

"Walutą" energetyczną naszego organizmu, pozwalającą zaspokajać jego potrzeby metaboliczne są cząsteczki adenozynotrifosforanu (ATP) wytwarzane w ramach procesu zwanego fosforylacją oksydacyjną. Europejskie konsorcjum badawcze pogłębiło naszą wiedzę na temat podstawowych aspektów procesu fosforylacji oksydacyjnej i mechanizmów wywołujących choroby u ludzi.
Kiedy produkcja energii w komórce ulega zaburzeniu
Proces fosforylacji oksydacyjnej zachodzi w wyspecjalizowanych organellach (mitochondriach), a zakłócenia w kompleksach enzymatycznych, utrzymania DNA lub syntezie białek mogą prowadzić do mitochondrialnych zaburzeń fosforylacji oksydacyjnej. Zaburzenia te są często śmiertelne i powodują uszkodzenia organów i tkanek o dużym zapotrzebowaniu energetycznym.

Zbadanie klinicznych i patofizjologicznych skutków zaburzeń fosforylacji oksydacyjnej było przedmiotem finansowanego ze środków UE projektu "Racjonalne strategie leczenia mitochondrialnych zaburzeń fosforylacji oksydacyjnej" (Eumitocombat). Celem projektu było między innymi zidentyfikowanie genów powiązanych z tworzeniem i regulacją procesu fosforylacji oksydacyjnej oraz stworzenie skutecznych metod badania elementów metabolizmu energetycznego.

Prace dotyczące normalnych i zaburzonych mitochondriów przyniosły ważne nowe informacje na temat enzymów wymaganych do utrzymania i transkrypcji DNA. Uzyskano także cenne dane dotyczące defektów metabolizmu nukleotydów, powodujących syndrom deplecji mitochondrialnego DNA.

Dzięki stworzeniu modelu mysiego typu knockout negatywnego regulatora transkrypcji mitochondrialnej, naukowcy byli w stanie określić nowe czynniki związane z kompleksem enzymalnym fosforylacji oksydacyjnej. Połączenie metod genetycznych, bioinformatycznych i biochemicznych pomogło wyjaśnić rolę takich kompleksów w normalnej biogenezie mitochondriów.

Projekt Eumitocombat dostarczył nowych informacji na temat roli utrzymania mitochondrialnego DNA jako przyczyny zaburzeń fosforylacji oksydacyjnej. Wyniki projektu mogą zostać zastosowane w praktyce klinicznej, przyczyniając się do umocnienia pozycji Europy jako światowego lidera w dziedzinie leczenia tych schorzeń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę