Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PLASTOMICS — Wynik w skrócie

Project ID: 503238
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH

Rośliny ekspresjonują ludzkie białka

Rośliny okazują się ważnymi biotechnologicznymi narzędziami do wytwarzania wysoce czystych białek rekombinowanych. Uczestnicy sieci Plastomics badali proces wprowadzania obcych genów do roślin oraz możliwości wykorzystania ich jako rezerwuarów produkcji białek.
Rośliny ekspresjonują ludzkie białka
Transformacja określonych genów w genomie plastydów pozwala na uzyskanie pewnych korzyści w porównaniu z wprowadzaniem ich do jądra komórkowego. Białko rekombinowane znajduje się w ponad 70% białek liści, a transport DNA plastydów jest przekazywany przez matkę a nie poprzez pyłek, co wiąże się z poważnym zagrożeniem biologicznym. Ponadto integracja genów zachodzi poprzez homologiczną rekombinację w konkretnych i przewidywalnych miejscach genomu, przy praktycznie zerowym wyciszaniu.

Celem finansowanego ze środków UE projektu Plastomics było poznanie roli genów i białek uczestniczących w transformacji plastydów tytoniu, pomidorów i ziemniaków. Naukowcy chcieli zwiększyć częstotliwość transformacji plastydów, poprawić regulowaną ekspresję transgenów w różnych rodzajach plastydów oraz podnieść stabilność ekspresjonowanych białek.

Udało się zidentyfikować białka uczestniczące w wprowadzania i usuwania transgenów do/z genomu plastydu. Dopracowano technikę transkrypcji genów oraz stworzono elementy kontrole poprawiające transkrypcję obcych genów w chloroplastach tytoniu. Ważnym osiągnięciem było stworzenie system fuzji białek umożliwiający wytwarzania dużych ilości interferonu 2b w takich chloroplastach.

Informacje zgromadzone podczas projektu Plastomics pozwoliły lepiej poznać procesy związane z wprowadzaniem i usuwaniem obcych genów do/z genomu plastydów roślin. Niektóre odkrycia nadają się do wykorzystania komercyjnego, a element kontroli translacji został objęty patentem.

Podsumowując, wyniki projektu powinny mieć znaczące implikacje dla szybko rozwijającej się dyscypliny biotechnologii roślin.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę