Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EMI-CD — Wynik w skrócie

Project ID: 503269
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Nowe oprogramowanie na genetycznej drodze do trwałego zdrowia

Skuteczne wykorzystanie genetyki w poznawaniu złożoności chorób może prowadzić do stworzenia lepszych metod leczenia, przynosząc ulgę milionom ludzi na całym świecie.
Nowe oprogramowanie na genetycznej drodze do trwałego zdrowia
Postępy w badaniach genomu gwałtownie przyspieszają, rozbudzając wielką nadzieję, że mogą one pomóc w wyjaśnieniu wielu skomplikowanych ludzkich chorób oraz opracowaniu nowych terapii i leków do ich przezwyciężenia. Wymaga to lepszego zrozumienia zaawansowanej bioinformatyki, a zwłaszcza procesów metabolicznych oraz właściwych chorobom ścieżek sygnałowych związanych z zatwierdzaniem celów leków.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Europejska inicjatywa w zakresie modelowania do walki ze skomplikowanymi chorobami" (EMI-CD) podjęto się stworzenia oprogramowania i metod, które umocniłyby badania w tej dziedzinie. Dokładnie przeanalizowano nowe eksperymentalne pomiary procesów biologicznych w celu stworzenia skutecznych sieci biologicznych z użyciem probabilistycznych metod nauczania.

Po przeprowadzeniu intensywnych symulacji oraz modelowania badacze ocenili hipotezy sieciowe oraz zdołali usprawnić projekt i weryfikację doświadczeń realizowanych w ramach badań genetycznych. Dzięki przyjętej strategii zespół stworzył nowe oprogramowanie, metodologię i narzędzia, które mogą obsługiwać nowe techniki odkrywania funkcji genów i procesów chorobowych.

Opierając się na tych mocnych punktach, zespół EMI-CD z powodzeniem usprawnił badania nad biologią systemów, opracowując konkretne strategie, które są obecnie wykorzystywane w leczeniu chorób w całej UE. Główna zaleta tych strategii leży w łączeniu informacji z różnych baz danych zawierających najnowsze dane badawcze oraz różnych metod modelowania komputerowego.

Inne ważne zalety obejmują metodologię analizy modelu, która wspiera podejścia oddolne i odgórne, jak również wiele zasobów ścieżek obsługujących potężne modelowanie komputerowe. Do nowej metodologii włączono także bardziej kompleksowe bazy danych na rzecz modelowania uwzględniającego transkryptomy, proteomikę, ścieżki reaktomowe i inne ważne procesy związane z badaniami genetycznymi.

Postępy te pomogą szybko rozwinąć dziedzinę bioinformatyki oraz mogą przyczynić się do świadczenia lepszej opieki zdrowotnej w bezprecedensowy sposób.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę