Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

APOPIS — Wynik w skrócie

Project ID: 503330
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niemcy

Skuteczniejsze leczenie chorób neurodegeneracyjnych

Uczestnicy dużej europejskiej sieci badawczej pogłębili wiedzę na temat chorób neurodegeneracyjnych i udoskonalili metody ich leczenia. Wyniki badania mają ogromną szansę przyczynić się do złagodzenia objawów tych chorób oraz obniżenia społeczno-ekonomicznych kosztów z nimi związanych.
Skuteczniejsze leczenie chorób neurodegeneracyjnych
Wiele chorób neurodegeneracyjnych cechuje nieprawidłowe nagromadzanie się białek w różnych obszarach mózgu. Przyczyny takiego zjawiska oraz osadzania się białek w kontekście tego rodzaju chorób pozostają słabo znane.

Szereg badań łączy niektóre choroby neurodegeneracyjne z mutacjami genetycznymi. Pomimo wielu cennych informacji, jakie udało się zgromadzić na temat procesów patologicznych, lista genów powiązanych z tymi chorobami jest dalece niepełna.

Aby przyczynić się do identyfikacji tych genów, wiodący naukowcy zajmujących się tą dziedziną wzięli udział w finansowanym ze środków UE projekcie "Anomalne białka w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych" (Apopis). Głównym celem badań było znalezienie genów związanych z patologią chorób neurodegeneracyjnych oraz określenie ich funkcji biologicznych i roli w rozwoju chorób.

Osiągnięto znaczące postępy w zakresie analizy znaczenia wielu genów w patogenezie chorób neurodegeneracyjnych. Partnerzy projektu starali się poszerzyć możliwości ich leczenia, udoskonalając istniejące metody szczepień przeciwko chorobie Alzheimera. Aby uporać się ze skutkami ubocznymi immunoterapii wykorzystującej beta-amyloidy, naukowcy wyizolowali limfocyty B z organizmów zaszczepionych pacjentów i stworzyli nowe przeciwciało TAP-1 ukierunkowane na płytki beta-amyloidowe.

Badania tego przeciwciała oraz nowych przeciwciał monoklonalnych w modelu mysim choroby Alzheimera wykazały zmniejszenie akumulacji beta-amyloidów w mózgach leczonych zwierząt. Zgromadzone dane wskazują, że szczepienia beta-amyloidowe są obiecującą metodą leczenia pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera.

W badaniu Apopis wzięło udział 39 grup badawczych z różnych krajów Europy, co umożliwiło lepsze poznanie mechanizmów patogenicznych neurodegeneracji, poprawienie skuteczność wykrywania takich chorób oraz udoskonalenie metody ich profilaktyki i leczenia. Wyniki projektu mają znaczące implikacje społeczno-ekonomiczne i powinny przyczynić się do podniesienia jakości życia wielu pacjentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę