Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROMEMO — Wynik w skrócie

Project ID: 503373
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Tworzenie sieci w celu opisania zachowania z poziomu molekularnego

Podejście molekularne i komórkowe do procesów poznawczych (ang. Molecular cellular cognition, MCC) polega na integracji mechanizmów molekularnych i komórkowych dla opisania zachowania. W celu spójnego i synergistycznego zbadania tego obszaru neuronauki powołano forum europejskie.
Tworzenie sieci w celu opisania zachowania z poziomu molekularnego
MCC jest rozwijającą się gałęzią neuronauki, promującą takie podejście do badania procesów poznawczych, w którym zachodzi integracja mechanizmów molekularnych, komórkowych i behawioralnych. Zrozumienie tych mechanizmów pozwoli zapobiegać i leczyć zaburzenia neurologiczne.

Projekt finansowany ze środków UE "Pierwsze europejskie sympozjum na temat molekularnego i komórkowego podejścia do poznania" (Euromemo) miał na celu powołanie europejskiego forum na rzecz rozwoju metod molekularnych i komórkowych do badania procesów poznawczych, emocji i zachowania. W ramach forum zintegrowano naukę podstawową i kliniczną z wiedzą farmaceutyczną w celu położenia podwalin pod leczenie zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych.

Pierwsze europejskie, trzydniowe sympozjum Molecular and Cellular Cognition Society (MCCS) odbyło się w Lizbonie w 2004 roku jako wydarzenie towarzyszące sympozjum Federacji Europejskich Towarzystw Neuronauki (FENS). Wśród organizatorów znaleźli się pionierzy wielu dziedzin, wywodzący się z takich ośrodków, jak Instytut Nauki Weizmanna, Izrael, Merck, Zjednoczone Królestwo, San Raffaele Research Institut, Włochy, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (UCLA), USA, Uniwersytet w Edynburgu, Zjednoczone Królestwo, Uniwersytet w Zurychu, Szwajcaria oraz Mount Sinai, USA.

Informacje o sympozjum publikowano na wielu portalach internetowych, w tym na stronach MCCS i FENS, a także w jednym z najważniejszych czasopism naukowych poświęconych zagadnieniom neuronauki – Neuron.

W sympozjum uczestniczyło łącznie ponad 124 naukowców z Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych, w tym 21 prelegentów i 31 osób prezentujących plakaty. Młodym naukowcom oraz doktorantom przyznano stypendia na wyjazd, dzięki czemu mogli wziąć udział w sympozjum.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę