Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REEFRES — Wynik w skrócie

Project ID: 510657
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Izrael

Początki ogrodnictwa koralowego

W ramach europejskiego projektu opracowano nowe techniki przywracania zniszczonych raf koralowych na świecie.
Początki ogrodnictwa koralowego
Rafy koralowe to jedne z najbardziej zróżnicowanych ekosystemów na Ziemi. Choć zajmują bardzo niewielki procent powierzchni oceanu, poniżej 1%, są siedliskiem dla około 25% gatunków morskich.

Bezpośrednia i pośrednia działalność człowieka wciąż powoduje ogromne straty, prowadząc do uszkodzenia raf. Rybołówstwo, turystyka, globalne ocieplenie, zwiększenie promieniowania ultrafioletowego w wyniku niszczenia warstwy ozonowej oraz emisji dwutlenku węgla (CO2) przyczynia się masowej destrukcji raf koralowych.

Ich odbudowa zwykle wymaga bezpośredniej transplantacji koralowca, jednak w ramach europejskiej inicjatywy sprawdzono zastosowanie innych metod wymiany dużych połaci uszkodzonej rafy koralowej. Celem projektu "Opracowanie praktyk wszechobecnej odbudowy raf Indo-Pacyfiku" (Reefres) było stworzenie podwodnych szkółek koralowca dostosowanych do różnych obszarów Indo-Pacyfiku.

Zespół projektu Reefres zbadał metody "ogrodnictwa" koralowego. Techniki oparto na marikulturze "sadzonek" koralowca o różnych rozmiarach. W szczególności, skupiono się na opracowaniu protokołów w zakresie użycia zalążków, aż do rozmiaru kilku polipów czy jaj (małych koralowców).

Zbadano także metody odbudowy raf w oparciu o trójwymiarowe struktury w nowych koloniach. Naukowcy porównali metody przystępowania do odbudowy raf i ich oceny.

Na przestrzeni trzech lat postępy przeszczepionych gałęzi koralowca skontrastowano z alternatywnymi środkami, takimi jak użycie zalążków lub stabilizacja substratów skalnych z siatkami włókninowymi, mającymi zachęcić do przyrostu koralowca. Zespół projektowy przyjrzał się również różnym dzikim gatunkom koralowca pod kątem ich zdolności do dostarczania niewielkich segmentów kolonii do odbudowy dużych obszarów rafy.

Zbadano czynniki środowiskowe, które sprzyjały utrzymaniu zalążków i jaj, w tym reakcję na światło, jakość wody, temperaturę i karmienie. Przetestowano efektywność przyrostu larwalnego na naturalnych i sztucznych substratach, jak również architekturę gałęzi, przypuszczalnie jeden z najistotniejszych czynników odbudowy raf.

Szczegółowe informacje o technikach odbudowy raf koralowych rozpowszechniono na świecie poprzez liczne publikacje, projekty i konferencje. Temat ten wzbudził największe zainteresowanie wśród partnerów z Azji, jako że badanie Reefres skupiało się na koralowych obszarach Indo-Pacyfiku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę