Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

POSBEADD — Wynik w skrócie

Project ID: 513121
Źródło dofinansowania: FP6-SME

Oszczędna metoda leczenia mięśniaków

Mięśniaki macicy to guzy nienowotworowe, które występują u większości kobiet w pewnym momencie ich życia. Środki z UE umożliwiły naukowcom zbadanie nowych technologii leczenia w celu ograniczenia kosztów, bólu i infekcji.
Oszczędna metoda leczenia mięśniaków
Jedną z metod jest embolizacja mięśniaka macicy (UFE). Metoda UFE polega na dostarczaniu małych cząsteczek do mięśniaka poprzez cewnik wprowadzony przez tętnicę maciczną. Cząsteczki blokują lokalne ukrwienie, powodując obumieranie komórek włóknistych i kurczenie się tkanki.

Europejscy naukowcy starali się udoskonalić UFE poprzez ograniczenie kosztów leczenia oraz integrację dostarczania leków za pośrednictwem nowego typu perełek. Szansę ku temu stworzyły europejskie fundusze przeznaczone na realizację projektu "Perełki w dostarczaniu leków" (Posbeadd).

Naukowcy ocenili syntezę perełek oraz dostarczanie ich przez cewnik, jak również rozwój przedklinicznych schematów badań. Oprócz syntezy samych perełek naukowcy zbadali konstrukcję cewnika na rzecz bezpiecznego, łatwego i odpowiedniego czasowo wprowadzenia do tętnicy macicznej.

Do ambitnych celów nadrzędnych należało ograniczenie długości leczenia o 90%, ograniczenie bólu i infekcji związanych z leczeniem o co najmniej 50%, a także ograniczenie histerektomii o co najmniej 5%.

Technologia opracowana przez konsorcjum Posbeadd ma potencjał znaczącego udoskonalenia metody UFE w leczeniu mięśniaków macicy, jak również wzmocnienia europejskiej pozycji wobec konkurencji ze strony Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Równie ważne ograniczenie kosztów i prostota leczenia powinny upowszechnić tę metodę nie tylko w krajach Europy Zachodniej, ale także w krajach kandydujących do UE oraz krajach Europy Wschodniej. Cel projektu Posbeadd zakładający zapewnienie takiego samego standardu opieki zdrowotnej może wkrótce stać się rzeczywistością.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę