Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NENNET — Wynik w skrócie

Project ID: 510366
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Litwa

Nowa epoka naukowa na Litwie

Platforma internetowa oferuje litewskim naukowcom idealne środowisko do wymiany wyników badań w zakresie nanonauki i działań synergistycznych, co czyni kraj kluczowym graczem regionu bałtyckiego w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).
Nowa epoka naukowa na Litwie
Litwa posiada wiele niewykorzystanego potencjału w zakresie badań na polu nanonauki i energii, które mogłyby skorzystać dzięki unijnej wiedzy, aby umocnić te sektory w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Sieć badawcza wysokiej jakości w dziedzinie nanonauki, badań materiałów i energii na Litwie" (Nennet) ustanowiono w kraju trwałą sieć badawczą na wysokim szczeblu w zakresie materiałoznawstwa i nanozastosowań.

W ramach sieci zintegrowano lokalną wiedzę, przemysł i społeczeństwo z partnerami europejskimi, tworząc masę krytyczną dla wzmocnienia badań, rozwoju i innowacji w kraju. Podniesiono świadomość na temat roli badań i rozwoju dla konkurencyjności i wzrostu gospodarczego poprzez dialog, badania prognostyczne i internetową platformę komunikacyjną z udziałem polityków i instytucji publicznych. Platforma reprezentowała wirtualne środowisko do wymiany i upowszechniania wyników badań, jak również rynek dla zastosowań technologicznych oraz bazę możliwości badawczych.

Ponadto w ramach projektu skutecznie zintegrowano rozsiane na Litwie inicjatywy badawczo-rozwojowe oraz zbudowano interdyscyplinarne, ukierunkowane na zastosowania środowisko badawcze. Usprawniono tworzenie sieci poprzez zwiększenie mobilności pracowników między ośrodkami badawczymi i zachęcono do realizacji badań interdyscyplinarnych.

Projekt Nennet wsparł transfer najlepszych praktyk w zakresie zarządzania siecią poprzez warsztaty szkoleniowe. Zespół projektu skupił się na pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie przygotowywania wniosków do unijnych projektów oraz ułatwił poszukiwanie partnerów. Wszystkie te działania pozwoliły na zwiększenie konkurencyjności Litwy i przybliżyły kraj do integracji z EPB, co przyniesie korzyści MŚP, społeczeństwu i UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę