Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SUSTAIN CHEM — Wynik w skrócie

Project ID: 510373
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Estonia

Droga do zrównoważonej chemii

Konferencja wysokiego szczebla na temat nowych materiałów, promująca zrównoważoną chemię, zaczęła kształtować nową rzeczywistość dla tej dziedziny w UE i otwierać perspektywy przed młodymi naukowcami, zachęcając ich do zmiany myślenia.
Droga do zrównoważonej chemii
Postępy w dziedzinie chemii i oparte na wiedzy materiały pozwalają europejskim naukowcom tworzyć bardziej innowacyjne produkty i zwiększać konkurencyjność. W ramach finansowanego przez UE projektu "Konferencja na temat opartych na wiedzy materiałach i technologiach w zakresie zrównoważonej chemii" (Sustainchem) zorganizowano dynamiczną konferencję naukową w sprawie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu nowych materiałów i technologii w chemii i inżynierii chemicznej.

Konferencja, łącząca region Morza Bałtyckiego z północną częścią Europy, zrzeszyła Uniwersytet w Nottingham (UNOTT) ze Zjednoczonego Królestwa z dwiema uczelniami estońskim: Uniwersytetem w Tartu (UT) oraz Uniwersytetem Technologicznym w Tallinie (TTU). Wśród głównych omawianych zagadnień znalazły się nowe rozpuszczalniki i nośniki reakcji, takie jak ciecze nadkrytyczne, ciecze jonowe i rozpuszczalniki fluorowane. Dyskutowano także o reakcjach w systemach nowych rozpuszczalników lub mieszanych, przy czym zwłaszcza najnowszej klasy rozpuszczalniki wciąż wymagają szczegółowego zbadania.

Dodatkowo, w ramach konferencji zbadano zjawisko katalizy, a konkretnie rozwój katalizatorów selektywnych na potrzeby nowych procesów w celu wymiany odczynników stechiometrycznych i uniknięcia niepotrzebnej derywatyzacji. Skupiono się także na biokatalizatorach i użyciu enzymów w nowych obszarach syntezy chemicznej. Kolejnym ważnym tematem była nanotechnologia w kontekście uzyskiwania bardziej precyzyjnych i czułych pomiarów dla potrzeb modelowania reakcji i procesów.

Dzięki zdecydowanemu marketingowi i inicjatywom reklamowym, konferencja przyciągnęła 180 uczestników z 25 krajów, w tym absolwentów kierunków naukowych. W wyniku wydarzenia powstało 50 prezentacji ustnych, 62 prezentacje plakatowe i jednodniowe warsztaty dla początkujących badaczy, a także publikacja streszczająca zagadnienia przedstawiane podczas konferencji. Wiele wykładów, po drobiazgowej recenzji środowiska gwarantującej wysoki poziom badania, opublikowano w czasopiśmie "Green Chemistry". Te działania rozpowszechniające wyniki projektu pozwoliły zwrócić uwagę na chemię zrównoważoną w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę