Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NOESIS — Wynik w skrócie

Project ID: 509145
Źródło dofinansowania: FP6-INCO

Analiza obrazu starożytnych dokumentów

W ramach finansowanej ze środków UE międzynarodowej inicjatywy stworzono technikę analizy atramentu używanego w dawnych dokumentach w regionie Morza Śródziemnego. Metoda te nie wymaga fizycznego pobierania próbek i zapewnia ochronę cennych starożytnych manuskryptów.
Analiza obrazu starożytnych dokumentów
Próby datowania lub potwierdzenia autentyczności starych rękopisów często dają niespójne rezultaty. Jednym ze sposobów pozwalających rozwiązać ten problem jest uzyskanie precyzyjnych informacji na temat parametrów fizykochemicznych dokumentu, na przykład rodzaju użytego atramentu.

Celem projektu "Nieniszczący system do opartej na obrazach analizy manuskryptów" (Noesis) było opracowanie metod analitycznych umożliwiających porównywanie tekstów w historycznych rękopisach. Uczestnicy projektu Noesis badali dokumenty z pięciu ważnych zbiorów śródziemnomorskich manuskryptów z Cypru, Egiptu, Jordanii i Libanu.

Przy różnych warunkach oświetleniowych naukowcy modelowali wygląd atramentu i teksturę podłoża w wybranych dokumentach. Podobieństwa między próbkami analizowano w oparciu o rozmieszczenie klastrów oraz deskryptory i ich proporcje.

W obliczeniach można uwzględnić dodatkowe informacje dla uzyskania bardziej kompleksowej i dokładnej analizy. Najważniejsze przykłady to informacje dotyczące autora dokumentów (skryby) oraz ich wieku i pochodzenia.

Oprócz potwierdzania autentyczności i ustalania daty powstania, system umożliwia także izolowanie, odcyfrowywanie i analizowanie słabo widocznych lub nałożonych na siebie fragmentów tekstu. Z nakładającym się na siebie tekstem mamy do czynienia w przypadku palimpsestów, tj. tekstów spisanych na dawniejszych dokumentach. Technika Noesis jest zatem dobrym rozwiązaniem w przypadku manuskryptów starożytnych, które często tworzone były jako palimpsesty.

System jest dostępny przez Internet wraz z bazą niezwykle cennych danych. W ramach rozwoju systemu trwają obecnie prace nad zastosowaniem go do akwareli.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę