Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CISCI — Wynik w skrócie

Project ID: 511114
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Austria

Bliskie spotkania filmu z nauką w szkolnej klasie

Przedmioty ścisłe zmieniają swoje oblicze dzięki projektowi finansowanemu przez UE. Ukazane na filmie prawa nauki, będące rezultatem projektu "Kino i nauka" (CISCI) nieustannie stymulują zainteresowanie młodych uczniów przedmiotami, które zwykle uważane są za nudne.
Bliskie spotkania filmu z nauką w szkolnej klasie
Potężna inicjatywa mająca zachęcić młodych do podjęcia w przyszłości kariery naukowej została zainicjowana w ramach szóstego europejskiego programu ramowego (6PR) Nauka i Społeczeństwo. Projekt CISCI, koordynowany przez Uniwersytet Techniczny w Wiedniu, połączył 10 instytucji z 8 państw członkowskich UE i Stanów Zjednoczonych.

Głównym z zamierzeń projektu było pogłębienie zrozumienia praw nauki przez uczniów i poprawa ich nastawienia do studiowania nauk ścisłych. Nauczyciele również znaleźli się w grupie docelowej, a ich rola polegała na efektywnym udostępnianiu nowych zasobów w postaci filmów wideo towarzyszących wyjaśnianiu danego zagadnienia naukowego. Innym celem było zwiększenie świadomości na temat nierównego traktowania ze względu na płeć w nauce.

Zasoby multimedialne obejmowały blisko 160 fragmentów filmów, które ukazują różne zagadnienia począwszy od poziomu podstawowego, dla 10-latków, po poziom zaawansowany, dla 14-latków i uczniów starszych. Fragmenty te można uzupełnić materiałami multimedialnymi zawierającymi animacje, scenariusze rzeczywistości wirtualnej i elementy interaktywne.

Program CISCI wykorzystuje urywki niedawnych kinowych hitów, a także filmy z lat 20. i 30. XX w. wzbogacone naukowymi etiudami dokumentalnymi. Wśród wykorzystanych filmów znalazł się choćby "Wróg publiczny" z udziałem Willa Smitha, w którym ukazano komunikację satelitarną w czasie rzeczywistym. Następnie, na zajęciach fizyki, badano operacje satelitarne, a uczniów zachęcano do aktywnego udziału w eksperymencie na temat obiektów poruszających się w okręgu.

Po zakończeniu projektu, szczegółowe informacje na temat CISCI udostępniono na wielu stronach internetowych w sześciu językach europejskich. Metody edukacyjne opracowane w ramach projektu CISCI są wyjątkowe i dają nadzieję, że zainspirowanie dzieci w wieku szkolnym zaowocuje w przyszłości większą liczbą wysokiej klasy naukowców na skalę światową.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę