Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUGENE2 — Wynik w skrócie

Project ID: 512013
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwecja

Charakteryzowanie cukrzycy typu 2

Cukrzyca typu 2 jest przyczyną wielu stanów patologicznych u człowieka, pogarszających jakość życia i obniżających średnią długość życia. Europejska sieć naukowców zajęła się identyfikacją środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka, by zapobiegać cukrzycy i ją leczyć.
Charakteryzowanie cukrzycy typu 2
Na przestrzeni ostatnich 50 lat, liczba chorych na cukrzycę gwałtownie wzrosła, podobnie jak osób cierpiących na otyłość. Długofalowe komplikacje cukrzycy obejmują niektóre spośród głównych przyczyn śmierci w Europie, takich jak choroby serca czy udary. Cukrzyca typu 2, która dotyczy 90% przypadków, to złożone zaburzenie poligeniczne wywołane połączeniem predyspozycji genetycznych i czynników środowiskowych. Insulinooporność w tkankach docelowych (mięśniach, tkance tłuszczowej i wątrobie) to jedno z pierwszych etapów rozwoju ten choroby.

Projekt finansowany przez UE "Europejska sieć genomiki funkcjonalnej cukrzycy typu 2" (Eugene2) skupił sie na ustanowieniu spójnej i multidyscyplinarnej europejskiej sieci doskonałości, by propagować badania w dziedzinie cukrzycy typu 2. Eksperci ze środowiska akademickiego i przemysłowego w dziedzinie genomiki funkcjonalnej, proteomiki i bioinformatyki połączyli siły, by rozszyfrować złożoną patogenezę cukrzycy typu 2.

Sieć udało się utworzyć poprzez integrację wspólnych platform badawczych, które były aktywnie użytkowane przez wszystkich partnerów. Dzięki tym platformom możliwe jest łatwe udostępnianie zasobów, danych i wiedzy w obrębie sieci w produktywny i efektywny sposób. Opracowano i udostępniono partnerom sieci nowe odczynniki, przeciwciała i protokoły. Co więcej, pomyślne rozpowszechnianie, stosowanie i walidacja nowych odczynników przez ekspertów projektu Eugene2 wywołały zainteresowanie przedsiębiorstw biotechnologicznych w Europie. Podpisano już umowę z hiszpańską firmą i odczynniki opracowane w projekcie Eugene2 wkrótce staną się dostępne na rynku.

Dodatkowo, konsorcjum Eugene2, próbując przeciwdziałać cukrzycy typu 2, otworzyło innowacyjne centrum genotypowania obejmującego krewnych pierwszego stopnia. Zidentyfikowano szereg genów zwiększających ryzyko, a wiele kolejnych jest obecnie analizowanych. Geny kluczowe dla badań w zakresie zapobiegania i leczenia będą kontynuowane po zakończeniu projektu Eugene2.

W ramach prób lepszego zrozumienia etiologii cukrzycy typu 2 oraz jej konsekwencji, zidentyfikowano i funkcjonalnie scharakteryzowano nowe geny. Zespół projektu Eugene2 wykazał zaangażowanie tych genów w podstawowe etapy patogenezy cukrzycy typu 2 w serii publikacji zamieszczonych w cenionych czasopismach. Olbrzymie zainteresowanie społeczności naukowej wyzwoliło powszechne zainteresowanie mediów.

Osiągnięcia projektu Eugene2 rozpowszechniono poprzez utworzoną sieć, publikacje naukowe, konferencje i media. Na przestrzeni 5 lat opublikowano ponad 43 wspólne opracowania naukowe i 187 publikacji odnoszących się do osiągnięć projektu Eugene2. Co więcej, setki publikacji medialnych i szereg programów radiowych i telewizyjnych podkreśliły wpływ projektu Eugene2 na poziom opieki zdrowotnej, rozwój środków farmaceutycznych i publiczne polityki w sprawie zdrowia.

Europejska sieć powołana w ramach projektu Eugene2 umocniła i poprawiła profilaktykę i leczenie w zakresie cukrzycy typu 2.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę