Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SARS-DTV — Wynik w skrócie

Project ID: 511064
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Zrozumienie SARS

Europejscy naukowcy połączyli siły, by ujawnić cechy i tryb działania koronawirusa SARS-CoV (wirusa zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej), mając przede wszystkim na celu zaprojektowanie leczniczych i profilaktycznych reżimów na wypadek przyszłego wybuchu choroby.
Zrozumienie SARS
Zrozumienie biologii, patogenezy i rozwoju SARS ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu przyszłym wybuchom infekcji wirusowych. W tym celu należy zaprojektować ogólną efektywną strategię, która obejmie odpowiednie narzędzia diagnostyczne, reżimy przeciwwirusowe i profilaktyczne szczepionki.

To właśnie było celem projektu finansowanego przez UE "Uzupełniające działania badawcze wspierające diagnozowanie, leczenie i profilaktykę szczepienną chorób związanych z SARS" (SARS-DTV). Naukowcy przyjrzeli się unikatowym kompleksom enzymatycznym wykorzystywanym przez koronawirusy do replikacji żywych komórek i zidentyfikowali nowe kryształowe struktury ważnych enzymów SARS-CoV.

Co więcej, przeprowadzono początkowe badanie przesiewowe pod kątem przeciwwirusowych związków ołowiu ukierunkowanych na enzymy SARS-CoV. W podejściu przesiewowym ukierunkowanym na cykl życia wirusa, zespół projektu zbadał ponad 2000 potencjalnie przeciwwirusowych związków, przy czym okazało się, że szereg z nich rzeczywiście wykazuje działanie przeciwwirusowe.

Opracowano nowe ważne narzędzie badawcze w oparciu o systemy genetyki odwrotnej dla SARS-CoV i innych koronawirusów. System ten ułatwi mutagenezę kierowaną koronawirusa RNA i sekwencji białkowych, technikę stosowaną do badania znaczenia tych elementów w cyklu życia wirusa i w interakcjach między wirusem a żywicielem.

W projekcie SARS-DTV zbadano także humoralną i komórkową reakcję immunologiczną w zakażeniu SARS oraz zidentyfikowano epitopy zdolne do uzyskiwania swoistych reakcji immunologicznych za pośrednictwem limfocytów T. Wykorzystując metodę zbioru przeciwciał fagowych, sklonowano i wyprodukowano geny kodujące, neutralizujące ludzkie przeciwciała monoklonalne. Wreszcie, opracowano prototypowe próby w ramach wykrywania antygenów SARS-CoV i swoistych sekwencji kwasów nukleinowych w próbkach pobranych od pacjentów.

Konsorcjum SARS-DTV przygotowało wielozmienną analizę w zakresie biologii, immunologii i patogenezy SARS-CoV. Podsumowując, wygenerowane informacje pozwoliły stworzyć szczegółowy obraz tego, jak funkcjonuje wirus i co jest niezbędne do uzyskania efektywnej przeciwwirusowej reakcji immunologicznej. Istnieje nadzieja, że wdrożenie wyników projektu pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie SARS w przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę