Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SLOVAK FP6 — Wynik w skrócie

Project ID: 510473
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Słowacja

Słowacja podnosi poprzeczkę w zakresie udziału w projektach UE

Inicjatywa na rzecz zwiększenia udziału słowackich małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w projektach realizowanych przez UE przybliżyła młodych obywateli UE z tego kraju do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) i paneuropejskiej wizji gospodarki opartej na wiedzy.
Słowacja podnosi poprzeczkę w zakresie udziału w projektach UE
Słowacja może poszczycić się wieloletnią tradycją w dziedzinie nauki i technologii, a także dużym potencjałem edukacyjnym i przemysłowym, który może znacząco przyczynić się do umocnienia europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Jednak jej udział w finansowanych przez UE projektach w ramach piątego programu ramowego (5PR) był względnie niski, co wskazywało na potrzebę udzielenia państwu wsparcia, które ułatwiłoby udział w większej liczbie projektów w ramach kolejnych programów. W ramach projektu finansowanego przez UE "Wsparcie na rzecz udziału słowackich instytucji w 6PR" (Slovak FP6) zrealizowano cel, jakim było zwiększenie udziału kraju w programach europejskich.

Projekt skupił się na wsparciu możliwości udziału Słowacji w projektach UE poprzez tworzenie baz danych ważnych osób i organizacji, a także ułatwianiu MŚP opracowywania wniosków projektowych. Opracowano także wytyczne w języku słowackim w zakresie udziału w projektach oraz powołano platformę dla badaczy ułatwiającą wyszukiwanie partnerów za granicą.

Członkowie projektu, wywodzący się ze środowiska akademickiego, instytucji badawczych, władz lokalnych i przemysłu, wnoszą bogactwo wiedzy udostępnionej MŚP zainteresowanym udziałem w projektach finansowanych przez UE. Szczególnym sukcesem było opracowanie pierwszego w historii słowackiego przewodnika zatytułowanego "Jak zrealizować projekt w ramach 6PR", a także stworzenie cyfrowej bazy danych pod nazwą "Wyszukiwanie partnerów w Słowacji". Dwie konferencje krajowe i trzy światowe również pomogły powołać solidne forum dla uczestników tych projektów.

Choć projekt powstał przede wszystkim z myślą o tym, by ułatwić MŚP udział w projektach w ramach 6PR, wiele inicjatyw realizowanych pod jego egidą rozszerzono na 7PR. Pozwoliło to stworzyć dodatni efekt przekraczający oczekiwania twórców i zaszczepiło bezprecedensową kulturę uczestnictwa w projektach UE w tym kraju.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę