Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ALCUEHEALTH — Wynik w skrócie

Project ID: 510627
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Portugalia

Wspieranie służby zdrowia w Ameryce Łacińskiej

Europejscy eksperci wspomagają służbę zdrowia w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (LAC) poprzez szkolenia, warsztaty, wymiany i kategoryzację nowych chorób.
Wspieranie służby zdrowia w Ameryce Łacińskiej
UE postawiła sobie za priorytet wspieranie regionów rozwijających się na świecie w dziedzinie zdrowia. Celem finansowanego przez UE projektu "Platforma ALCUE na rzecz zdrowia i jakości życia" (Alcuehealth) była poprawa zdrowia publicznego w regionie LAC poprzez prace dochodzeniowe, programy szkoleniowe i warsztaty. Zrzeszono ekspertów z obu stron Atlantyku, aby dokonać transformacji wiedzy, którą wygenerowano w ramach projektu, w polityki i dobre praktyki w zakresie zdrowia publicznego.

Komitet zarządzający, w skład którego weszli przedstawiciele z Brazylii, Kuby, Grecji, Meksyku, Niderlandów i Portugalii, zorganizował sześć warsztatów, które zrzeszyły naukowców, ekspertów, organizacje pozarządowe (NGO), decydentów i środowisko akademickie. W ramach projektu powstała także strona internetowa skierowana do instytucji LAC, służąca rozpowszechnianiu informacji na temat warsztatów, zachęcaniu do międzynarodowej współpracy i propagowaniu działań naukowców w ramach innych inicjatyw.

Podsumowując, projekt przyczynił się do poszerzenia wiedzy w zakresie społecznych czynników warunkujących i podstawowej opieki zdrowotnej, a także nowych chorób. Zaangażował on zainteresowane strony z różnych sektorów i doprowadził do znacznych postępów w zakresie badań i rozwoju technologicznego poprzez realizację serii warsztatów. Projekt Alcuehealth zalecił także nawiązywanie kontaktów z organizacjami spoza struktur UE i LAC, takimi jak Panamerykańska Organizacja Zdrowia (Pan American Health Organization, PAHO) oraz Inicjatywa na rzecz Zaniedbanych Chorób (Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDi).

Co więcej, projekt zachęcał do mobilności personelu i wymian ekspertów miedzy regionem LAC a UE. Jego celem było zapewnienie finansowania uczestnikom warsztatów oraz organizacja szkoleń dla początkujących naukowców. Wszystkie te inicjatywy przyczyniły się do rozwoju opieki zdrowotnej w regionie LAC i otwarcia możliwości przyszłej współpracy, podniesienia standardów życia i zwiększanie dobrobytu w regionie na przyszłość.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę