Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CRONET-DAYS — Wynik w skrócie

Project ID: 511043
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Korzystny wpływ dużego wydarzenia na transport i handel

W ramach ważnego dwudniowego wydarzenia dotyczącego transportu publicznego w Europie przeprowadzono 500 spotkań oraz utworzono niezwykłe możliwości kontaktu usprawniające działanie sektora.
Korzystny wpływ dużego wydarzenia na transport i handel
Wraz z intensyfikacją handlu oraz podróży na terenie Europy należy pamiętać o udostępnianiu wszystkich form transportu na kontynencie wspierających działanie europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Finansowany przez UE projekt "Promowanie i udostępnianie sieci kontaktów europejskiej przestrzeni badawczej europejskim organizacjom prowadzącym badania na zlecenie" (Cronet-DAYS) postawił sobie za cel realizację tego zamierzenia w inny sposób. Po pierwsze skupiono się na tworzeniu projektów badawczych, rozwojowych oraz innowacyjnych w EPB poprzez umożliwienie współpracy organizacjom prowadzącym badania na zlecenie w sektorze transportu powierzchniowego.

Projekt stał się bodźcem dla projektów finansowanych przez UE, umożliwił ustanowienie sieci doskonałości, zwiększył transfer technologii i poprawił możliwości różnych rodzajów transportu powierzchniowego. W 2005 r. zorganizowano dwudniowe spotkanie związane z tematyką transportu powierzchniowego dla organizacji badawczych oraz technologicznych w tym sektorze, podczas którego omówiono główne projekty UE i platformy technologiczne.

Wydarzenie to, które odbyło się we Francji, zaowocowało również ponad 500 indywidualnymi spotkaniami, co przełożyło się na ogromny wzrost sieci kontaktów. Wymagało to intensywnych przygotowań, takich jak zaproszenie prelegentów z platform technologicznych, organizacji UE czy przedstawicieli rządowych, oraz wydrukowania materiałów i przeprowadzenia inicjatyw marketingowych.

Dzięki intensywnym wysiłkom wydarzenie odniosło sukces w budowaniu silniejszej sieci kontaktów oraz tworzeniu podwalin dla sprawniejszego transportu powierzchniowego w UE. Co ważne, projekt umożliwił przygotowanie rekomendacji dla przyszłych podobnych inicjatyw, zapewniając stabilny rozwój sieci kontaktów w sektorze oraz rozwój infrastruktury transportowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę