Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

QUALITYMEAT — Wynik w skrócie

Project ID: 510416
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Polska

Wyśmienite mięso z gospodarstwa prosto na stół

Po zbadaniu praktyk przetwarzania mięsa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które mają przyłączyć się do UE, w ramach europejskiej inicjatywy zdołano skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo żywności drobiowej i wieprzowej.
Wyśmienite mięso z gospodarstwa prosto na stół
Produkcja i przetwarzanie mięsa kojarzy się często z niehigienicznymi praktykami, które w pewnych okolicznościach mogą sprzyjać rozwijaniu się chorób. W ramach finansowanego ze środków UE projektu Qualitymeat pobudzono wysokiej jakości produkcję produktów mięsnych trafiających z gospodarstwa na stół w stowarzyszonych krajach kandydujących UE (SKK).

Koncepcja "z pola na stół" zapewniłaby jakość na wszystkich etapach produkcji mięsa, począwszy od uboju i warunków przechowywania po przetwarzanie, obsługę, pakowanie i dystrybucję wśród konsumentów. Zasadniczo w ramach projektu badania przeprowadzono w Bułgarii, na Cyprze, w Polsce, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech z myślą o monitorowaniu i promowaniu produkcji najwyższej jakości mięsa. Jego celem było wsparcie badaczy w podejmowaniu finansowanych przez UE projektów w tej dziedzinie, a także wzmocnienie nowej kultury produkcji mięsa w całym łańcuchu spożywczym.

Aby osiągnąć swoje cele realizatorzy projektu Qualitymeat stworzyli stronę internetową zawierającą kluczowe informacje na temat założeń projektu, partnerów i usług oferowanych przedsiębiorstwom w ramach ambitnego szóstego programu ramowego (6PR) Unii Europejskiej. Na stronie zamieszczono także informacje o wydarzeniach oraz finansowaniu, jak również mechanizmy wyszukiwania partnerów oraz potencjalne możliwości współpracy.

Pociągało to za sobą rozwój bazy danych, która obejmowała sylwetki naukowców i przedsiębiorstw działających w sektorze produkcji mięsa w krajach kandydujących do UE. W bazie danych uwzględniono ponad 150 instytucji dysponujących możliwościami badawczymi w zakresie produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego, z czego ponad 70 wykazało zainteresowanie współpracą z projektem Qualitymeat. Znalazły się w niej także sylwetki 190 naukowców z tej dziedziny.

Wreszcie w ramach projektu zorganizowano szereg imprez pośrednictwa z myślą o wsparciu partnerstwa, jak również dni informacyjne zachęcające do podejmowania badań w sektorze. Doprowadziło to do wyraźnego wzrostu liczby partnerów z instytucji zaangażowanych w projekt, promujących produkcję mięsa wysokiej jakości we wszystkich nowych państwach UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę