Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AFNET — Wynik w skrócie

Project ID: 510692
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Belgia

Afryka Zachodnia reformuje politykę ochrony zdrowia

Inicjatywy badawcze usprawniły wymianę wiedzy na temat kwestii dotyczących opieki zdrowotnej w Afryce Zachodniej, takich jak leczenie gruźlicy i prowadzenie badań kontrolnych.
Afryka Zachodnia reformuje politykę ochrony zdrowia
Systemy opieki zdrowotnej w Afryce mogą znacznie skorzystać z europejskiej ekspertyzy i wiedzy administracyjnej. Celem finansowanego przez UE projektu AFNET było zreformowanie polityk w sprawie opieki zdrowotnej w Beninie, Burkina Faso, Nigerze i Senegalu. Środkiem do jego realizacji była sieć inicjatyw badawczych organizowanych przez krajowe szkoły zdrowia publicznego.

W projekcie wykorzystano gruźlicę jako punkt wyjścia i model służący zrozumieniu działania usług zdrowotnych oraz stworzeniu procesów regionalnych obejmujących działania badawcze na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej. Ułatwiono wymianę wiedzy w obrębie sieci wybranych francuskojęzycznych krajów afrykańskich, by udzielić wsparcia decydentom i stworzyć zalecenia na rzecz ulepszenia polityki w sprawie zdrowia.

Udało się to zrealizować poprzez seminarium wymiany doświadczeń, a następnie definiując plan działań badawczych poprzez krajowe systemy zdrowia publicznego w każdym z zaangażowanych krajów. Następnie przeprowadzono recenzję środowiska, by dostroić zamierzenia badawcze, oraz zorganizowano kolejne seminarium, aby dokonać wymiany i rozpowszechnienia uzyskanych rezultatów.

W Beninie projekt skupił się na możliwościach zmniejszenia liczby pacjentów, z którymi ośrodki badawcze straciły kontakt, a także na skonsolidowaniu wstępnych wyników projektu z perspektywy społeczno-antropologicznej. W Burkina Faso i Nigerze zespół projektu poprawił tempo badań przesiewowych w ośrodkach opieki i regionach powiązanych z leczeniem gruźlicy. Z kolei w Senegalu zbadano wskaźnik zaniechania leczenia pacjentów gruźliczych i skupiono się na poprawie badań przesiewowych i protokołów leczenia.

Działania te doprowadziły do cennej wymiany między czterema krajami w zakresie rozmaitych strategii i udoskonaleń, wytyczając szlak w kierunku sprawniejszego leczenia nie tylko gruźlicy, ale także innych złośliwych chorób. Ostatecznym wynikiem ma być zestaw zaleceń zdrowotnych, które będzie można zintegrować z krajowymi i regionalnymi politykami w sprawie opieki zdrowotnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę