Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FENS FORUM 2004 — Wynik w skrócie

Project ID: 5100
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Portugalia

Wspieranie neurobiologii w Europie

Aby przyczynić się do postępów w dziedzinie badań neurobiologicznych, w ramach projektu finansowanego przez UE zorganizowano 4. Forum Europejskich Towarzystw Badań Układu Nerwowego (FENS). Konferencja, podczas której zaprezentowano ponad 3000 zagadnień naukowych, obejmowała szerokie spektrum badań neurobiologicznych, zgodnie z założeniami organizatorów.
Wspieranie neurobiologii w Europie
Projekt finansowany przez UE "4. Forum Europejskich Towarzystw Badań Układu Nerwowego" (FENS FORUM 2004) był działaniem wspomagającym organizację tego posiedzenia, które odbyło się w Lizbonie w dniach od 10 do 14 lipca 2004 r. Konferencje FENS zaliczają się do największych w Europie w dziedzinie neurobiologii podstawowej i klinicznej.

Celem posiedzenia FENS, które zgromadziło ekspertów z całej Europy, prezentujących swoje odkrycia, było przyczynienie się do postępów w dziedzinie neurobiologii w Europie. Wśród zamierzeń posiedzenia było promowanie edukacji w dziedzinie neurobiologii poprzez ułatwianie czynnego udziału w badaniach niedoświadczonych naukowców i doktorantów.

Odbyło się 56 sympozjów i dwa spotkania specjalne dotyczące nowych perspektyw w badaniach mózgu. Jednocześnie odbywały się warsztaty techniczne w zakresie obrazowania, terapii genowej i odbudowy, a także rozwoju i różnicowania neuronalnego.

Z założenia konferencje naukowe są doskonałym miejscem do nawiązywania współpracy, i nie inaczej było w przypadku 4. FENS. Posiedzenie posłużyło także za sposób na zwiększenie świadomości publicznej w zakresie badań mózgu, a główne zagadnienia poruszone podczas konferencji rozpowszechniano za pośrednictwem biura prasowego.

Podsumowując, 4. FENS z powodzeniem zintegrowało i umocniło określone działania wspomagające badania w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę