Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

VERDI — Wynik w skrócie

Project ID: 516046
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Szwecja

Wzmocnienie inżynierii wirtualnej

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali kompleksową, wirtualną platformę inżynieryjną dla sektora lotniczego. Dzięki integracji zachowań charakterystycznych dla projektowania, produkcji i materiałów, narzędzie powinno znacząco ograniczyć czas i koszty.
Wzmocnienie inżynierii wirtualnej
Narzędzia programowe zapewniające pomoc w projektowaniu komponentów stały się dość powszechne. Większość osób zna aplikację AutoCAD, skomputeryzowane oprogramowanie do projektowania, które zastąpiło w wielu firmach papier i ołówek.

Narzędzia do wirtualnego projektowania i produkcji, które obsługują produkt od koncepcji po wytworzenie, z możliwością modelowania zachowania się materiału w różnych warunkach, należą do rzadkości.

Europejscy naukowcy zainicjowali projekt "Wirtualna inżynieria na rzecz solidnej produkcji z integracją projektowania" (VERDI), by opracować takie właśnie narzędzia dla sektora lotniczego. Celem było ułatwienie integracji solidnych metod produkcyjnych w fazie projektowania, z wyeliminowaniem fizycznych testów i długiego czasu analiz.

Naukowcy projektu VERDI opracowali algorytmy liczbowe do symulacji ośmiu różnych procesów produkcyjnych, w tym osadzania metali, spawania, obróbki cieplnej, utwardzania powierzchniowego i obróbki skrawaniem.

Zintegrowali oni modelowanie zachowań materiałów, aby ocenić ich wytrzymałość na działanie różnych temperatur i ich zmiany, a także na naprężenia występujące podczas tych procesów. Zintegrowane wirtualne narzędzie inżynieryjne VERDI umożliwiło również przewidywanie czasu eksploatacji komponentów.

Komercjalizacja platformy VERDI może znacznie ograniczyć czas i koszty rozwoju silników przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności i żywotności komponentów.

Rezultaty projektu stanową milowy krok w projektowaniu i produkcji komponentów lotniczych, który powinien przyczynić się do globalnego przywództwa europejskiego przemysłu lotniczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę