Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PECTICOAT — Wynik w skrócie

Project ID: 517036
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Powlekanie na rzecz poprawy reakcji na implanty

Ograniczenie zjawiska odrzucania implantów jest powszechnie przyjętym celem medycyny. Finansowani ze środków UE naukowcy podjęli próbę podniesienia poprzeczki poprzez opracowanie naturalnych powłok pozwalających na zwiększenie aktywności komórek i jednoczesne poprawienie procesu kolonizacji implantów.
Powlekanie na rzecz poprawy reakcji na implanty
Urządzenia medyczne wchodzące w kontakt z tkanką ludzką muszą być starannie zaprojektowane. Kluczowa jest minimalizacja groźnych skutków biologicznych przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści leczniczych będących celem opracowania tych urządzeń.

Jednym ze sposobów na poprawienie biokompatybilności jest wykorzystanie specjalistycznych powłok. Europejscy naukowcy podjęli się opracowania biologicznych powłok pozwalających na wzbogacenie powierzchni urządzeń medycznych o nowe bioaktywne właściwości.

Naukowcy korzystający z finansowania projektu "Wykorzystanie nanobiotechnologii w powłokach urządzeń medycznych" (Pecticoat) skupili się na pektynach, zaliczanych do polisacharydów. Pektyny to cukry złożone występujące w ścianach komórkowych roślin lądowych.

Zespół projektu Peticoat zbadał pektyny nazywane ramnogalakturonanami (RG), a konkretnie ramnogalakturonanami I (RG-I). Zbadano ważny potencjał modyfikowania roślinnego RG-I w taki sposób, by dochodziło do stymulowania kolonizacji komórkowej ludzkich implantów bez stymulowania reakcji zapalnych, immunologicznych i związanych z odrzuceniem implantu.

Wnikliwa analiza mechanizmów wzbudzania aktywności komórkowej w obrębie tkanki żywiciela pomogła naukowcom w opracowaniu dostosowanych do potrzeb opartych na pektynach cząsteczek, dzięki którym uda się poprawić biokompatybilność implantów zębowych i innych urządzeń medycznych.

Współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) ułatwi szybkie wprowadzenie technologii powlekania Pecticoat na rynek, co będzie korzystne dla pacjentów, producentów i systemów opieki zdrowotnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę