Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejskie ekologiczne stocznie remontowe

Remonty statków przeprowadzane przez małe stocznie w Europie same wymagały "remontu". Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali nowy plan technologiczny w celu zwiększenia produktywności i wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów.
Europejskie ekologiczne stocznie remontowe
Statki to niezwykle drogie i skomplikowane konstrukcje, których naprawa i konserwacja odbywa się w ponad 400 małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w Europie. Owe stocznie remontowe nie posiadają środków niezbędnych do badania i wdrażania bardziej zaawansowanych technologii umożliwiających szybszą i lepszą realizację prac remontowych przy oszczędności kosztów.

Rozwiązania tego problemu podjął się Związek Europejskich Zrzeszeń Stoczni (CESA), utworzony w 2004 roku przez związek Stowarzyszenia Stoczni Zachodniej Europy (AWES) i jego komitet łączący z Komisją Europejską pod oryginalną nazwą CESA.

Naukowcy z grupy AWES zainicjowali finansowany ze środków UE projekt "Remont statków na rzecz utrzymania zrównoważonego środowiskowo transportu" (Shipmates) z myślą o identyfikacji problemów i wymagań, jak również zapewnienia planów ekologicznej stoczni remontowej przyszłości.

Badacze zaczęli prace od stworzenia mapy aktywności określającej wszystkie działania w stoczni oraz wzajemne powiązania między nimi w celu efektywnego zastosowania nowej technologii. Naukowcy przyjrzeli się nowym technologiom i procesom stosowanym w instytucjach akademickich i przemyśle w zakresie cięcia, spawania, tworzenia systemów rurowych i kablowych.

Połączyli badania z oceną obecnych i przyszłych przepisów w celu identyfikacji luk w najlepszych praktykach oraz opracowania modeli kosztowo-procesowych remontu statków.

Naukowcy uwzględnili ekologiczne możliwości uzdatniania wody balastowej, zapewniające stosowanie najlepszych praktyk wobec statków modernizowanych i nowych, a tym samym jednakową jakość.

Ogólnie rzecz biorąc, konsorcjum doszło do wniosku, że głównym wyzwaniem dla implementacji nowej technologii będzie ułatwienie wykonywania drobnych prac o zmiennym charakterze, ponieważ są one trudniejsze do zautomatyzowania.

Badania i analizy przeprowadzone w ramach projektu Shipmates dostarczają cennych informacji na temat stanu rzeczy panującego obecnie w europejskich MŚP działających w sektorze remontowym statków. Ponadto konsorcjum kompleksowo przedstawiło dostępne nowe technologie, aktualne i przyszłe regulacje, a także luki istniejące w zaimplementowanych i niezbędnych technologiach, a wszystko to w kontekście zrównoważonych praktyk.

Europejskie małe i średnie stocznie remontowe mają teraz do dyspozycji obiecane plany na rzecz poprawy wydajności i produktywności przy jednoczesnej redukcji kosztów w celu zwiększenia swojej konkurencyjności w tym ważnym sektorze gospodarki światowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę