Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SUSTAINING HERITAGE — Wynik w skrócie

Project ID: 513668
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Podtrzymanie dziedzictwa kulturowego Europy

Dalekosiężna polityka ochrony dziedzictwa kulturowego Europy może pomóc wielu sektorom europejskiej gospodarki oraz wesprzeć integrację tożsamości europejskiej.
Podtrzymanie dziedzictwa kulturowego Europy
Zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego Europy w kontekście UE wymaga innowacyjnego kreowania polityki i stosowania zrównoważonych rozwiązań. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy: od badań do polityki" (Sustaining Heritage) opisali, w jaki sposób badania naukowe mogą wpływać na tworzenie dobrej polityki i najlepszych praktyk w zakresie dziedzictwa kulturowego. Przedmiotem analiz były rożne obszary, takie jak zrównoważony rozwój oraz zależności między dziedzictwem kulturowym a społeczeństwem, a także rozpowszechnianie wyników badań oraz polityka dotycząca dziedzictwa.

Projekt był platformą służącą do rozpowszechniania najnowszych wyników badań wśród polityków, naukowców, menedżerów i specjalistów ochrony dziedzictwa. Pokazał, w jaki sposób zasady zrównoważonego rozwoju pomagają chronić dziedzictwo kulturowe, doprowadził też do lepszego poznania tradycyjnych materiałów, nowych technik i umiejętności poprzez badania naukowe oraz propagowanie odpowiedniej równowagi między czynnikami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi.

W zorganizowanej w ramach projektu dynamicznej konferencji na temat zachowania dziedzictwa kulturowego udział wzięli twórcy polityki i naukowcy, którzy szukali sposobów wykorzystania badań w tej dziedzinie do tworzenia nowych polityk i najlepszych praktyk. W realizacji założeń konferencji pomogły też prezentacje poświęcone zagadnieniu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dyskusja pt. "Inwestowanie w wiedzę dla zachowania dziedzictwa kulturowego".

Wyniki konferencji, w tym rezultaty 57 warsztatów obejmujące 31 finansowanych ze środków UE projektów, udostępniono zainteresowanym stronom z 27 krajów. Na zakończenie konferencji uczestnicy sporządzili deklarację mającą wspierać ochronę dziedzictwa kulturowego, zacieśniać współpracę w tej ważnej dziedzinie oraz wzmocnić tożsamość historyczną Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę