Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STATUS — Wynik w skrócie

Project ID: 513689
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Zrównoważony rozwój na celowniku

Weryfikacja i udoskonalenie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju pomoże podnieść poziom życia i dobrobyt na obszarach miejskich całej Europy.
Zrównoważony rozwój na celowniku
Aby miasta Europy mogły stać się bardziej zrównoważone, potrzebne są konkretne wskaźniki i cele zrównoważenia dla kontynentu. Takie właśnie było założenie finansowanego ze środków UE projektu "Narzędzia i cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na rzecz strategii tematycznej dla miast" (Status).

W ramach projektu dokonano oceny istniejących i identyfikacji nowych celów, jak również analizy narzędzi stosowanych obecnie do oceny zrównoważonego rozwoju miast. Analizowano także możliwość stosowania i wykonalność tych celów oraz odpowiadających im wskaźników, angażując w proces budowania zrównoważonego rozwoju miast lokalne władze i użytkowników końcowych za pośrednictwem narzędzi internetowych.

Do najważniejszych osiągnięć projektu należy gruntowny przegląd sprawozdań politycznych, inicjatyw i projektów dotyczących wskaźników i celów zrównoważenia na szczeblu lokalnym. Z powodzeniem wykorzystano wcześniejsze projekty poświęcone budowie jednolitych europejskich wskaźników.

W zorganizowanych w ramach projektu Status warsztatach udział wzięły także zainteresowane strony i twórcy polityki szczebla lokalnego i krajowego, którzy zajmowali się także testowaniem opracowanych narzędzi internetowych. Narzędzia te, przetłumaczone na sześć języków, pomagają w nowej formie promować zrównoważony rozwój miast, z udziałem najważniejszych zainteresowanych stron z różnych sektorów. Dzięki tym działaniom europejskie miasta mają szansę stać się wkrótce lepszymi miejscami do życia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę