Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TURNEX — Wynik w skrócie

Project ID: 516079
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE

Nowe metody redukcji hałasu w samolotach

Samolotowe silniki odrzutowe generują znaczny hałas. Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracował koncepcje redukcji hałasu, którego źródłem jest układ wydechowy.
Nowe metody redukcji hałasu w samolotach
Gazy wydechowe w silniku odrzutowym napędzają ruch pojazdu. Aby uzyskać odpowiedni odrzut, do przyspieszenia gazów wydechowych stosuje się dyszę napędową.

Rozchodzenie się hałasu generowanego przez wirniki (turbinę i wentylator) poprzez dysze boczne i główne jest znaczącym, choć często lekceważonym źródłem hałasu w nowoczesnych samolotach.

Kwestią tą zajmowali się europejscy naukowcy biorący udział w finansowanym przez UE projekcie "Rozchodzenie się hałasu generowanego w częściach wirnikowych przez wydech silnika" (Turnex).

Konsorcjum zajmowało się metodami doświadczalnymi i modelowaniem numerycznym, aby umożliwić przewidywanie hałasu dobywającego się z wentylatorów i turbin. Bardziej dogłębne zrozumienie fizyki generowania hałasu związanego z konkretnymi geometriami podzespołów, parametrami silnika i przepływem powietrza ułatwi wiarygodne testowanie rozwiązań mających na celu redukcję hałasu.

Uczestnicy projektu Turnex przetestowali doświadczalnie modelowe geometrie konwencjonalnych układów wydechowych silników. Badali także rozwiązania w zakresie redukcji hałasu, w tym nowe konfiguracje dysz. Zgromadzone dane stanowiły solidną podstawę dla walidacji modeli.

Konsorcjum dokonało ważnych postępów w zakresie modelowania numerycznego oraz przeprowadziło badanie wpływu parametrów geometrii i przepływów na konfigurację silnika w pełnej skali.

Przy pomocy modeli i danych walidacyjnych konsorcjum dokonało na koniec oceny różnych metod szacowania poziomów hałasu. Wyniki prac powinny zostać wykorzystane przez europejskie laboratoria badań hałasu generowanego przez turbiny.

Dane zgromadzone przez konsorcjum Turnex są szczególnie przydane dla producentów sektora lotniczego, pomagając im projektować cichsze układy.

Ponadto, niższy poziom hałasu wytwarzanego przez samoloty, szczególnie podczas startu i lądowania, pomoże przekonać społeczeństwo do budowy kolejnych lotnisk, generując wiele miejsc pracy w sektorze lotniczym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę