Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ICES-FISHMAP — Wynik w skrócie

Project ID: 513661
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Atlas rybaka

Nowy internetowy atlas ryb i ekosystemów wodnych pomoże zwiększyć wydajność rybołówstwa, wspierając jednocześnie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Atlas rybaka
Morze Północne słynie z wysokiej jakości rybołówstwa. Ważnym narzędziem dla tej gałęzi gospodarki w regionie jest Atlas Ryb Morza Północnego wydany po raz pierwszy przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) w 1993 r. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Uaktualnienie i przegląd Atlasu Ryb Morza Północnego ICES: aplikacja internetowa" (ICES-Fishmap) było zweryfikowanie i zdygitalizowanie tego cennego źródła.

W kontekście zmian zachodzących w odławianych gatunkach oraz rosnącego zainteresowania nowymi gatunkami, zaktualizowany interaktywny atlas internetowy zawiera dane dotyczące rozmieszczenia ryb i ich prognozowanej ewolucji na przestrzeni następnych trzydziestu lat.

Dostępny na stronie internetowej ICES atlas zawiera też dane dotyczące zmian sezonowych i informacje na temat konkretnych gatunków oraz takich dziedzin, jak bioróżnorodność, zmiany w ekosystemach i eksploatacja. Umożliwia także rysowanie map łowisk według wieku lub długości ryb w określonych przedziałach czasowych oraz uzyskiwanie dostępu do plików dotyczących różnych gatunków.

Ponadto, dzięki projektowi ICES-Fishmap zwiększono obszar zasięgu interaktywnego atlasu na północno-wschodni szelf atlantycki od południowego Półwyspu Iberyjskiego po Islandię i Norwegię. Docelowo zasięg ma obejmować także Bałtyk i Morze Śródziemne.

Atlas ma nieocenioną wartość dla osób zainteresowanych łowiskami i ekosystemami Morza Północnego, w tym naukowców zajmujących się morzem, specjalistów ochrony przyrody, zarządców łowisk, ekologów, twórców polityki oraz całego społeczeństwa. Zgromadzone w atlasie informacje, pochodzące z ponad miliona źródeł, powinny przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonego sektora rybołówstwa w Europie i na świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę