Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ECRIN RKP — Wynik w skrócie

Project ID: 511963
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Strategie na rzecz zdrowszej przyszłości

Aby pomóc w rozwoju nowych i bardziej ujednoliconych możliwości leczenia starzejących się obywateli, przedstawiciele kluczowych zainteresowanych stron połączyli siły w ramach prowadzonych wspólnie w Europie badań klinicznych.
Strategie na rzecz zdrowszej przyszłości
Roczniki wyżu demograficznego starzeją się, a wraz z nimi szybko starzeje się populacja Europy, trzeba zatem zbadać skuteczność badań w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz ulepszyć strategie związane z opieką zdrowotną w całej Europie. Taki właśnie był cel finansowanego ze środków UE projektu "Europejska sieć infrastruktur badań klinicznych – program wzajemnej wiedzy" (ECRIN RKP).

W celu udoskonalenia sposobów leczenia i porównania różnych strategii, co pozwoliłoby wybrać te najbardziej opłacalne i tym samym zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej, zespół projektu skupił się na badaniach klinicznych. Dzięki projektowi współpracujące ze sobą kraje UE mogły wspierać prowadzone w Europie badania. Każdy kraj dysponował specjalistyczną wiedzą w danej dziedzinie i wyjątkowym doświadczeniem. Zasadniczym celem projektu było utworzenie jednego obszaru dla badań klinicznych w Europie, w ramach którego promowano by zdrowe starzenie się, zapewniano osobom starszym lepszą opiekę i dostarczano nowych pomysłów.

Dzięki inicjatywom zespołu projektowego ECRIN RKP nakierowanym na budowanie sieci kontaktów popularyzowano zharmonizowane dobre praktyki kliniczne, a także bardziej znormalizowane szkolenia i badania kliniczne. Inicjatywy te poprawiły również komunikację między pacjentami, obywatelami a zainteresowanymi stronami z obszaru badań w dziedzinie zdrowia. Działając poprzez różne grupy robocze, zespół projektu zbadał wpływ prawodawstwa krajowego na badania kliniczne, uwzględniając również harmonizację standardowych procedur operacyjnych (SOP), zarządzanie danymi i kwestie etyczne.

Te odkrywcze wyniki zostały udostępnione naukowcom, badaczom, organizacjom naukowym, organizacjom zajmujących się finansowaniem rozwoju, podmiotom przemysłowym i innym istotnym zainteresowanym stronom. Dzięki takim inicjatywom powoli, lecz sukcesywnie powstaje lepszy i silniejszy system badań klinicznych, którego celem jest promowanie i usprawnianie opieki zdrowotnej na rzecz starzejących się społeczności UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę