Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STUNFISHFIRST — Wynik w skrócie

Project ID: 512991
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niderlandy

Humanitarne traktowanie ryb hodowlanych

Niedawne badania sugerują, że ryby mają zdolność do odczuwania bólu i cierpienia. Naukowcy finansowani ze środków UE opracowali humanitarne metody uboju czterech gatunków ryb ważnych dla gospodarki UE. Humanitarne metody uboju obejmują ogłuszanie, uwalniające zwierzę od stresu poprzez pozbawienie go przytomności i znieczulenie przed zabiciem.
Humanitarne traktowanie ryb hodowlanych
Większość ludzi zetknęło się z kampaniami przeciw okrucieństwu wobec zwierząt domowych, zwierząt używanych do testów naukowych i zwierząt zabijanych w celach komercyjnych, dla ich futra bądź innych części ciała.

Wiele organizacji prowadzi intensywne działania na rzecz zapewnienia dobrobytu zwierzętom w sektorze rolnictwa i akwakultury. Chodzi głównie o kwestie związane z produkcją, transportem, ubojem i całkowitym zniszczeniem w celu opanowania choroby.

Do niedawna ryby były w dużej mierze ignorowane, jako że na ogół wywołują mniej emocji niż futerkowe ssaki. Dodatkowo, jeszcze 10 czy 20 lat temu brak dowodów naukowych na to, że ryby mają zdolność odczuwania bólu, nie przyczyniał się bynajmniej do zachęcenia sektora do opracowania bardziej humanitarnych metod w dziedzinie akwakultury.

Szereg najnowszych analiz sugeruje, że ryby pod względem neuro-anatomicznym są w pełni zdolne do odczuwania bólu. Dodatkowo ich reakcje fizjologiczne i behawioralne dowodzą wysokiego prawdopodobieństwa, że w istocie mają one zdolność do cierpienia.

UE popiera ogłuszanie, które pozbawia ryby przytomności i je znieczula, jako niezbędny element każdej procedury uboju. Europejscy naukowcy szukali sposobu na opracowanie humanitarnego sprzętu do ogłuszania przeznaczonego dla czterech wybranych gatunków ryb hodowlanych (węgorza, tilapii, strzępiela i turbota) o dużym znaczeniu dla gospodarki UE.

Dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi "Opracowanie prototypowego sprzętu do humanitarnego uboju ryb hodowlanych w celach przemysłowych" (Stunfishfirst), konsorcjum postanowiło korzystać z metod ogłuszania prądem elektrycznym w ramach procesu ciągłego lub w obrębie grup ryb.

Naukowcy w znacznym stopniu opierali się na danych uzyskanych z elektroencefalogramu (EEG), określając stan ryb poddawanych ogłuszaniu. Uzupełnieniem danych EEG były dane behawioralne, z których korzystano jednak z ostrożnością, ponieważ ryby niereagujące na zadane bodźce nie muszą wcale być nieprzytomne.

Dane EEG pozwoliły także na optymalizację warunków niezbędnych do natychmiastowego ogłuszania, uniemożliwiającego odzyskanie przytomności w czasie dalszego przetwórstwa. Nie zaobserwowano żadnych skutków tej procedury dla jakości ryb. Ponadto udało się poczynić znaczne oszczędności energii dzięki zastosowaniu fali pulsującej o przebiegu prostokątnym zamiast standardowej sinusoidalnej. Testy przeprowadzone na opracowanej technice ogłuszania wykazały, że możliwe jest prowadzenie uboju spełniającego wymagania partnerskich MŚP.

Pokazały też, że potrzebne są dalsze badania, zanim możliwe będzie wprowadzenie technologii na rynek. Wyniki projektu StunFishFirst to ważny krok w kierunku wdrożenia humanitarnych metod uboju gatunków akwakultury w UE, a jednocześnie zwiększenia konkurencyjności licznych europejskich MŚP.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę