Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Uzupełnianie niedoboru wody

W ramach dużego projektu UE, Aquastress, naukowcy zajmowali się walką z niedoborem wody. Problem niedoboru wody, który nie jest jedynie kwestią postępu technologicznego, musi zostać przezwyciężony przy użyciu zintegrowanych strategii zarządzania zasobami wodnymi oraz rozsądnych decyzji.
Uzupełnianie niedoboru wody
Zasoby wodne kurczą się wraz ze wzrostem populacji, konsumpcji w wyniku pochłaniającej wiele wody produkcji mięsa i warzyw, wymaganiami ze strony przemysłu i potencjalnymi skutkami globalnego ocieplenia. Dlatego też efektywne zarządzanie zasobami wodnymi staje się coraz ważniejsze.

Celem projektu Aquastress, zrealizowanego w ramach szóstego programu ramowego (6PR), było złagodzenie problemów niedoboru wody poprzez opracowanie interdyscyplinarnych narzędzi oraz wytycznych. Namacalne wyniki mogłyby pozwolić wielu zainteresowanym stronom i podmiotom na różnych poziomach zaangażowania zmniejszyć niedobór wody.

Partnerzy projektu Aquastress wywodzą się zarówno ze środowiska akademickiego, jak i przemysłowego, a ich umiejętności obejmują od zarządzania operacyjnego po domeny społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. W sumie 35 partnerów z 17 krajów powołało konsorcjum.

W projekcie zastosowano podejście analizy przypadku realizowanej przez zainteresowane strony. Kolejność działań podzielono na trzy etapy – charakterystykę miejsc referencyjnych i ich problemów związanych z niedoborem wody, identyfikację rozwiązań i wreszcie testowanie różnych rozwiązań według oczekiwań zainteresowanych stron.

Na stronie projektu pod adresem http://www.aquastress.net/index.php istnieje wiele produktów wygenerowanych przez zespół Aquastress. Obejmują one dokumenty, takie jak "Wytyczne w sprawie łagodzenia niedoboru wody", broszurę zawierającą analizę przypadków oraz instrumenty służące do oszczędzania zasobów wodnych w rolnictwie i przemyśle wraz ze związaną z nimi ekonomią. Co więcej, zintegrowany system wspierania rozwiązań projektu Aquastress pomaga zainteresowanym stronom ujrzeć zjawisko niedoboru wody ze zintegrowanej perspektywy i znaleźć inteligentne rozwiązania w tym zakresie. Istnieje także obszerna lista zestawień.

Strona internetowa projektu Aquastress jest w całości ogólnodostępna i pozwala na rozpowszechnianie wielu publikacji w ramach projektu. Informacje na temat tej ważnej globalnej kwestii dostępne są wszystkich dla naukowców, zainteresowanych stron i opinii publicznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę