Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ALFA — Wynik w skrócie

Project ID: 512789
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Norwegia

Optymalizacja produkcji młodych ryb

W ramach europejskiego projektu ALFA opracowano najnowocześniejszy automatyczny system służący do kontrolowania najważniejszych zmiennych parametrów produkcji żywej paszy dla wylęgarni ryb. Systemy zostały wyposażone tak, aby były w pełni dostosowane do akwakultury greckiej i norweskiej.
Optymalizacja produkcji młodych ryb
Wylęgarnie ryb zapewniają przemysłowi akwakultury dostawy młodych osobników ryb (oraz skorupiaków i mięczaków). Wylęgarnie mają duże znaczenie gospodarcze, ponieważ umożliwiają usprawnienie genetyczne stada hodowlanego, działają przez cały rok i pozwalają uniezależnić się od konieczności odłowu młodych osobników żyjących na wolności.

Dostępność żywego pokarmu w wodzie jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie hodowli ryb. Pasze komponowane nie są w stanie zaspokoić wymogów żywnościowych ryb, dlatego też w wylęgarniach hoduje się mikroalgi. Do najważniejszych parametrów regulujących wzrost alg należą składniki odżywcze, temperatura oraz światło.

Z racji tego, że wykorzystanie zasobów ludzkich jest kosztowne, a czynnik ludzki bywa zawodny, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu ALFA postawili sobie za cel opracowanie dwóch w pełni zautomatyzowanych systemów – jednego zasilanego elektrycznością, dla Europy Północnej, a drugiego, zasilanego przez panele słoneczne, dla krajów położonych na południu Europy.Oba biofotoreaktory zostały zaprojektowane tak, aby wspomóc stabilny wzrost alg poprzez wykorzystanie oświetlenia i kontrolowanie innych zmiennych, np. zawartości środków odżywczych, pH oraz koncentracji dwutlenku węgla (CO2) w wodzie. Zespół projektowy opracował ponadto nowatorski system optycznego monitoringu alg, aby zapewnić odpowiedni poziom ich jakości i wzrostu.

Wartość dodaną stanowiło kilka dodatkowych funkcji systemowych. System został połączony z nowo opracowanym systemem ciągłej produkcji wrotków (CROPS). Wrotki należą do zooplanktonu, a tym samym stanowią dodatkowe źródło pokarmu dla młodych osobników. Wdrożono również automatyczny system zbioru alg, dzięki czemu pożywienie glonowe może być kontrolowane i utrzymywane na poziomie zaspokajającym zapotrzebowanie, a wszelkie nadwyżki mogą być magazynowane.

Dwa kompletne pełnoskalowe systemy zostały zbudowane i przetestowane w Grecji i Norwegii. Osiągnięte wyniki zostały poddane ocenie, opracowano również dodatkowe funkcje dostosowujące, których zadaniem było zoptymalizowanie wydajności zgodnie z lokalnymi warunkami. Uzyskane dane zostały następnie porównane z modelem stochastycznym przy uwzględnieniu losowych zmiennych.

Akwakultura jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki europejskiej – dostarcza miejsc pracy, jest źródłem dochodu i pomaga w ochronie gatunków ryb. Wyniki projektu ALFA pozwalają na optymalizację warunków produkcji żywego pokarmu dla wylęgarni ryb oraz ograniczają konieczność zatrudniania zasobów ludzkich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę