Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESTI — Wynik w skrócie

Project ID: 511180
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Francja

Jak na nowo rozbudzić zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi

Dzięki organizacji dwóch festiwali nauki, publikacji nowego czasopisma naukowego oraz zawiązaniu partnerstwa z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), nauki ścisłe stały się bardziej interesujące dla uczniów, a nauczyciele dostali do dyspozycji nowatorskie narzędzia edukacyjne.
Jak na nowo rozbudzić zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi
Europejska gospodarka zaczyna wchodzić w fazę silniejszej dominacji nauk ścisłych, jednak zainteresowanie uczniów tą dziedziną maleje, co z kolei skłania UE do uruchamiania projektów, które sprawią, że nauki ścisłe staną się ciekawsze i bardziej interaktywne. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Inicjatywa na rzecz europejskich nauczycieli przedmiotów ścisłych w ramach EIROforum" było opracowanie innowacyjnych zasobów edukacyjnych, dzięki którym uczniowie zainteresowaliby się naukami ścisłymi. Aby poprawić jakość nauczania przedmiotów ścisłych w europejskich szkołach i rozwinąć współpracę między organizacjami badawczymi i edukacyjnymi, w ramach tej inicjatywy przygotowano szereg imprez, sesji szkoleniowych i mechanizmów wsparcia.Zespół projektu zorganizował 2 zakończone sukcesem festiwale "Nauka na scenie" ("Science on Stage"), obejmujące działania na poziomie lokalnym i globalnym w około 30 krajach, rozpoczął również wydawanie kwartalnika "Nauki ścisłe w szkołach" ("Science in School"). Te dwie inicjatywy, oprócz rozbudzania ciekawości uczniów, pogłębiły zainteresowanie nauczycieli naukami ścisłymi i dostarczyły im nowatorskich narzędzi edukacyjnych opracowanych zgodnie z najnowocześniejszymi międzynarodowymi praktykami. Działania te pozwoliły nauczycielom na zdobycie nowych umiejętności w zakresie nauczania i zapoznanie się z najnowszymi trendami, takimi jak statystyki na temat znajomości nauk ścisłych czy możliwości wyboru kariery zawodowej w dziedzinie nauk ścisłych w czasach kryzysu.

Jednocześnie, aby opracować bardziej interesujące zasoby edukacyjne dotyczące współczesnej biologii, zespół projektu ESTI, we współpracy z ESA, rozpoczął prace nad projektem Volvox. Dzięki projektowi Volvox udało się poprawić jakość nauczania biologii w szkołach: lekcje stały się żywsze i bardziej interaktywne. W ten sposób zwiększono zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi i być może przekonano ich do związania z nimi swojej zawodowej przyszłości. Opisano czynniki utrudniające poprawienie jakości edukacji w zakresie bionauki, a jednocześnie wspierano nauczycieli i naukowców w procesie opracowywania lepszych materiałów edukacyjnych.

Oprócz tego zespół projektu ESTI ułatwił badaczom wzbogacenie programów edukacyjnych i umożliwił, poprzez publikację nowego czasopisma naukowego, rozbudowanie sieci kontaktów obejmujących m.in. naukowców, nauczycieli i ekspertów akademickich. Utworzenie platform komunikacyjnych – sieci kontaktów, imprez i czasopism – pozwoliło uczestnikom projektu na reorganizację procesu nauczania przedmiotów ścisłych, sprawiając, że stał się on bliższy oczekiwaniom uczniów i rzeczywistości europejskiej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę