Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DIPNET — Wynik w skrócie

Project ID: 6598
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Ku zachowaniu zdrowych ekosystemów wodnych

Europejskie konsorcjum, w ramach konferencji i warsztatów, dokonało wymiany wiedzy i opinii naukowych w obszarze zdrowia zwierząt wodnych. Wdrożenie zaoferowanych wytycznych w zakresie oceny ryzyka wystąpienia chorób u ryb ma potencjał utrzymania populacji hodowlanych i żyjących dziko ryb w dobrym zdrowiu.
Ku zachowaniu zdrowych ekosystemów wodnych
Finansowany przez UE projekt Dipnet powstał w celu wykorzystania posiadanej obecnie wiedzy na temat transferu patogenów między dzikimi a hodowlanymi populacjami zwierząt wodnych. Konsorcjum, w skład którego weszło 12 uczestników, skupiło się na głównych kwestiach, które są wymagane do zapewnienia zrównoważonego podejścia i odpowiedzialnej eksploatacji środowisk wodnych.

Po pierwsze, opracowano przegląd działań i metod stosowanych obecnie w epidemiologii i obserwacji chorób zakaźnych u hodowlanych i żyjących dziko ryb i skorupiaków, a rezultaty zaprezentowano w ramach otwartych warsztatów. Istniejące metody diagnostyczne scharakteryzowano jako niskiej jakości, podkreślając potrzebę stworzenia bardziej precyzyjnych i efektywnych sposobów na wykrywanie patogenów zarówno w populacjach ryb hodowlanych, jak i żyjących dziko.

Partnerzy projektu opracowali modele predykcyjne dotyczące zdrowia zwierząt wodnych, które rozpowszechniono wśród potencjalnych użytkowników poprzez seminarium na temat wstępnej oceny ryzyka. Wyniki projektu Dipnet przekazano zainteresowanych stronom i opinii publicznej za pośrednictwem strony internetowej, biuletynów i konferencji międzynarodowych.

Projekt ujawnił potrzebę włączenia aspektów interakcji chorób do ocen ryzyka dotyczących zdrowia zwierząt wodnych w przyszłości. Jednocześnie, stworzono zalecenia dotyczące zarządzania zdrowiem ryb oraz opracowania regulacji prawnych w Komisji Europejskiej w oparciu o solidne podstawy naukowe i przyszłe priorytety badawcze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę