Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

POULTRYFLORGUT — Wynik w skrócie

Project ID: 7076
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Francja

Ku bezpieczniejszym produktom drobiowym

Badanie mikroflory jelit u drobiu może przyczynić się do lepszego poznania interakcji z potencjalnymi patogenami i zapobiec chorobom jelit. Zastosowanie tej wiedzy w warunkach hodowlanych z pewnością poprawi jakość produktów mięsnych.
Ku bezpieczniejszym produktom drobiowym
Europejscy konsumenci coraz większą uwagę zwracają na bezpieczeństwo i właściwości odżywcze żywności. Chcą także, by praktyki hodowlane uwzględniały dobrostan zwierząt i środowiska. W tym celu w przemyśle przyjęto praktyki hodowli i zarządzania drobiem mające na celu wprowadzanie na rynek mięsa dobrej jakości, pozbawionego ludzkich patogenów, takich jak Salmonella, czy pozostałości antybiotyków.

Jednak zmiany te spowodowały wzrost powszechnego występowania chorób jelit, które związane są z zakażeniem przewodu jelitowego zwierząt przez bakterie oportunistyczne. Prowadzi to do pogorszenia się jakości higienicznej produktów zwierzęcych przeznaczonych do konsumpcji.

Jak dotąd, brak celnej metodologii utrudniał charakterystykę ekologiczną flory jelitowej drobiu. Mając to na uwadze, naukowcy stworzyli projekt finansowany przez UE "Kontrola flory jelit u drobiu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa produktów mięsnych przeznaczonych do konsumpcji przez człowieka" (Poultryflorgut), w którym przyjrzano się florze jelitowej drobiu oraz jej interakcjom z przenoszonymi w pożywieniu patogenami. Głównym celem było zapewnienie rozwiązań w zakresie kontrolowania flory jelitowej i redukcji patogenów przenoszonych w pożywieniu.

Zgromadzono informacje o różnych rodzajach chorób, a także wskaźniki dotyczące zapalenia jelit, i włączono je do bazy danych jako materiał referencyjny na przyszłość. Partnerzy projektu zbadali wpływ obecnych technologii chowu drobiu na jakość mięsa oraz warunki w rzeźni w różnych krajach. Sprawdzono także alternatywne pasze dla zwierząt pod kątem ich wpływu na występowanie/powszechność patogenów wewnątrzjelitowych.

Zespół projektu Poultryflorgut podkreślił, że innowacje technologiczne mogłyby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa warunków chowu drobiu i redukcji zagrożeń drobnoustrojowych związanych z konsumpcją produktów drobiowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę