Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kontrola ochrony gleby i wód gruntowych

Specyfikacje produktów i standardy pozwalają zachować dobrobyt obywateli i środowiska, a jednocześnie promują europejską gospodarkę na rynku globalnym. Uczestnicy europejskiej inicjatywy zadbali o to, by standardów tych przestrzegano w kontekście ochrony gleby i wód gruntowych.
Kontrola ochrony gleby i wód gruntowych
Aby innowacyjne technologie środowiskowe dotarły na rynek, ważne jest, by spełniały pewne kryteria. W tym celu wykorzystano system weryfikacji technologii środowiskowej (ETV), aby dokonać walidacji postulatów producentów technologii w sprawie wydajności.

W projekcie finansowanym ze środków UE Promote skupiono się na ETV, ze szczególnym uwzględnieniem technologii remediacji i monitorowania systemów gleby i wód gruntowych. Głównym celem było opracowanie systemu kontroli efektywności i weryfikacji wydajności (ECV) umożliwiający ochronę i rekultywację gleby i wód gruntowych.

Partnerzy projektu planowali osiągnąć to poprzez sieć ośrodków testowych, które współpracują na rzecz weryfikacji wydajności technologii. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opracował już ustandaryzowany zestaw kluczowych informacji dotyczących produktów związanych z glebą i wodami gruntowymi.

Zespół projektu Promote śledził realizację i ocenę tego procesu, aby opracować określone wytyczne, opierając się na standaryzacji i najlepszych dostępnych dokumentach referencyjnych i na oferowanej skali oceny technologii. Opracowany system był kierowany przez sprzedających, którzy dostarczyli ważne rezultaty w sprawie wydajności technologii, korzystając z szybkich, łatwych i opłacalnych metod.

Cały proces weryfikacji technologii składał się z 13 kroków, w tym z fazy kontaktu, aplikacji, testu, oceny i publikacji. W działania zaangażowano Europejską Organizację Oceny Efektywności (EVO), radę ds. weryfikacji (VB) oraz radę ekspertów, a ponadto opublikowano podręcznik użytkownika wraz ze wszystkimi protokołami, formularzami i listami kontrolnymi wymaganymi do zastosowania weryfikacji technologii.

Zanim system aktywowano jako oficjalny europejski system ETV dla sektora technologii środowiskowych, informacje zgromadzone w ramach projektu Promote rozpowszechniono za pośrednictwem stron internetowych projektu Promote i CEN.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę