Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUFAR — Wynik w skrócie

Project ID: 506514
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Francja

Europejska flota samolotów badawczych

W ramach projektu EUFAR stworzono portal internetowy, publikujący informacje na temat badań lotniczych oraz samolotów pomiarowych. Celem projektu było udostępnienie naukowcom najkompletniejszych danych w tej dziedzinie, z każdego miejsca w Europie.
Europejska flota samolotów badawczych
W projekcie "Europejska flota samolotów badawczych w dziedzinie środowiska i geofizyki" (EUFAR) wzięły udział 22 wiodące europejskie instytucje i firmy zajmujące się badaniami prowadzonymi w powietrzu. Celem inicjatywy była koordynacja sieci samolotów badawczych na rzecz wymiany wiedzy i budowy jednolitej struktury potrzebnej do poprawy dostępu do infrastruktury.

Działania EUFAR polegały między innymi na utworzeniu szeregu komisji nadzorujących prace badawcze, budujących struktury zarządzania oraz koordynujących dostęp do sieci w różnych krajach. Założono grupy eksperckie, których zadaniem było propagowanie najlepszych praktyk i inwestycji w pokładowe instrumenty badawcze oraz upowszechnianie idei tego rodzaju badań wśród społeczności naukowej. Sieć EUFAR umożliwiła dostęp do 24 samolotów badawczych, wraz ze wsparciem naukowym i technicznym w zakresie stosowania aparatury, planowania badań terenowych i analizy danych.

Strona internetowa EUFAR jest centralnym portalem, za pośrednictwem którego użytkownicy mają dostęp do wszystkich placówek, samolotów i instrumentów, a także źródeł finansowania i formularzy aplikacyjnych. W ramach projektu przeszkolono blisko 100 młodych naukowców, którzy mieli możliwość zaprojektować badania terenowe, zdefiniować plan lotu z załogą i wziąć w nim udział oraz, na koniec, dokonać analizy zebranych danych.

Konsorcjum zajęło się też projektowaniem i budową gondoli z aparaturą do pomiarów mikrofizycznych aerozoli. Gondola może być stosowana w kilku różnych samolotach i służy jako referencyjny instrument do kalibracji pokładowej aparatury do pomiaru aerozoli.

Sieć EUFAR okazała się dużym sukcesem: jej rozmiary zwiększyły się z pięciu operatorów lotniczych w ramach piątego programu ramowego (5PR), by objąć niemal wszystkich dużych operatorów samolotów badawczych w 6PR. EUFAR ma obecnie pozycję najważniejszego europejskiego portalu flot samolotów badawczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę