Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

JAYHUN — Wynik w skrócie

Project ID: 516761
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niemcy

Ratowanie Jeziora Aralskiego

Projekt "Zarządzanie ryzykiem w sprawie międzypaństwowych zasobów wodnych: ku zrównoważonej przyszłości basenu Jeziora Aralskiego" (Jayhun) pomógł w opracowaniu zrównoważonej strategii na rzecz zarządzania zasobami wodnymi regionu. W inicjatywie uwzględniono topnienie lodowców w górnej części zlewiska oraz spadek pojemności zbiorników w wyniku sedymentacji.
Ratowanie Jeziora Aralskiego
W projekcie Jayhun przeprowadzono badanie w zakresie szybkości cofania się lodowca w basenie rzeki Amu-daria i potencjalnego wpływu tego zjawiska na przyszłe zasoby wodne tego regionu. Naukowcy zbadali również wpływ zmiany klimatu na roczne opady i przeprowadzili sondaże hydrograficzne w celu określenia tempa osadzania się mułu w zbiornikach.

Powszechnie wiadomo, że duże ilości zasobów wodnych zmarnowano w wyniku realizacji niewydajnych i źle zarządzanych programów gospodarki irygacyjnej. W związku z tym partnerzy projektu opracowali modele zasobów wodnych do analizy strat i skuteczności wykorzystania wody w czasie irygacji. Modele te pomogły naukowcom przeanalizować nowe i istniejące dane, a także stworzyć różne scenariusze dotyczące zasobów wodnych obejmujące przyszłe 50 lat.

Wyniki projektu pomogły badaczom przeprowadzić analizę ryzyka w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w basenie rzeki Amu-daria i zidentyfikować zrównoważone strategie w sprawie zarządzania zasobami wodnymi w regionie. Ta finansowana ze środków UE inicjatywa usprawni także przydział zasobów wodnych w zmieniających się warunkach hydrologicznych, redukując w ten sposób ryzyko dalszej degradacji środowiska.

Działania zrealizowane w ramach projektu Jayhun pomogą podnieść poziom życia osób zamieszkujących obszar Jeziora Aralskiego, zapewniając niezbędne zasoby wodne dla przyszłych pokoleń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę