Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MED 7 — Wynik w skrócie

Project ID: 517614
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Hiszpania

Wsparcie badawcze UE w krajach basenu Morza Śródziemnego

Kolejne spotkania z różnymi zainteresowanymi stronami z krajów śródziemnomorskich pomogły wzmocnić potencjał badawczy i rozwojowy regionu. Jest to dobra wróżba dla europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz krajów śródziemnomorskich związanych z tym projektem.
Wsparcie badawcze UE w krajach basenu Morza Śródziemnego
Kraje spoza UE położone w basenie Morza Śródziemnego mogą czerpać korzyści ze specjalistycznej wiedzy oraz wsparcia, jakim dysponuje UE, aby zwiększyć swój potencjał badawczy i rozwojowy. Projekt MED 7 finansowany przez UE był nastawiony na realizację tego celu. Skupił się on na utworzeniu ukierunkowanych polityk i mechanizmów mających za zadanie promocję badań i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa eurośródziemnomorskiego (MEDA).

Ujmując tę kwestię bardziej szczegółowo, projekt ten określił priorytety i podejścia promujące rozwój gospodarczy poprzez tworzenie polityk z perspektywy społecznej, politycznej, środowiskowej i kulturalnej. Następnie skoncentrował się na wpływach i rezultatach tych polityk, korzystając z udziału ekspertów, badaczy, przedstawicieli przemysłu oraz decydentów z krajów basenu Morza Śródziemnego w toczącej się debacie. Zainteresowane strony wspólnie określiły tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz sposoby poprawy współpracy euro śródziemnomorskiej, a także zwiększenia potencjału badawczego i rozwojowego. Debatę rozpoczęto od utworzenia grup naukowych, które miały stanowić gwarancję sprawiedliwego udziału krajów basenu Morza Śródziemnego w projektach UE, np. poprzez stworzenie warunków dla niezbędnych infrastruktur i wspieranie innowacji.

W wyniku tych działań projekt skutecznie propagował konkurencyjność w gospodarkach krajów śródziemnomorskich. Do tej pory dzięki działaniom prowadzonym w ramach projektu kraje biorące w nim udział poczyniły postępy w rozwoju infrastruktury badawczej, wzmacniając tym samym swój potencjał badawczy na poziomie globalnym i promując swój potencjał rozwojowy. Spowoduje to znaczące otwarcie projektu Europejskiej Przestrzeni Badawczej i zapewni wiele korzyści zarówno dla UE, jak i dla krajów basenu Morza Śródziemnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę