Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ICE — Wynik w skrócie

Project ID: 516131
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE

Ocena wpływu środowiska w kabinie samolotu na zdrowie

Wpływ różnych pokładowych parametrów środowiskowych jest w dużym stopniu nieznany, a jednocześnie szczególnie ważny dla pasażerów samolotów komercyjnych. Unijni naukowcy poddali ocenie wielu badanych w symulacjach lotu, stwierdzając, że latanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Ocena wpływu środowiska w kabinie samolotu na zdrowie
Potencjalne szkodliwe skutki zdrowotne narażenia na określone warunki środowiskowe, takie jak te związane z używaniem telefonów komórkowych, sieci bezprzewodowych, a nawet podróży lotniczych zyskują coraz większe zainteresowanie.

Dłuższe loty, częstsze podróże, zwiększone obciążenia załogi oraz szczególne zagadnienia zdrowotne, takie jak zakrzepica żył głębokich (DVT) i ciężki ostry zespół oddechowy (SARS) powodują, że identyfikacja optymalnych pokładowych parametrów środowiskowych jest szczególnie istotna.

Poprzednie badania były stosunkowo mocno rozdrobnione. Ponadto nie uwzględniały one kwestii ciśnienia w kabinie, niedotlenienia i ich możliwego związku z DVT.

Europejscy naukowcy postanowili opracować modele predykcyjne do użytku producentów płatowców i samolotów, umożliwiających im uwzględnienie profili pasażerów, obciążeń załogi oraz charakterystyki lotu, aby osiągnąć optymalne parametry kabiny. Realizację celów umożliwiły im środki UE przeznaczone na projekt "Idealne środowisko w kabinie" (ICE).

Konsorcjum ICE przeprowadziło testy symulacyjne długodystansowych lotów z uwzględnieniem realnych warunków panujących w kabinie. Podano "pasażerom" kwestionariusze i zebrano dane medyczne (pomiar ciśnienia krwi oraz pobór krwi do badań) od wolontariuszy obu płci w różnym wieku i stanie zdrowia.

Naukowcy wydali zalecenia dotyczące optymalnego zakresu ciśnienia i temperatury w kabinie, jak również zakresu wilgotności i szybkości wentylacji. Najważniejszym odkryciem było jednak to, że latanie obecnymi samolotami komercyjnymi nie stanowi istotnego zagrożenia dla zdrowia pasażerów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę