Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERRAC SSA — Wynik w skrócie

Project ID: 516424
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Innowacja na kolei regionalnej w UE

Finansowani ze środków UE naukowcy wnieśli ważne informacje, które pomogą skupić program badawczy UE nad innowacjami na bardziej wydajnych i opłacalnych systemach kolejowych.
Innowacja na kolei regionalnej w UE
Zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów związanych z europejskim systemem kolejowym stanowią ważny sposób na zwiększenie wykorzystania kolei, a tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Podróżowanie koleją wiąże się ze znacznie mniejszym zużyciem energii na pasażera wobec prywatnych podróży samochodem oraz – poprzez użycie niskoemisyjnej energii elektrycznej – z niższą emisją na pasażera niż w przypadku ​podróży samolotem na danej trasie.

Europejski Komitet Doradczy ds. Badań w dziedzinie Kolejnictwa (ERRAC) jest organem WE w sprawie badań kolejowych na poziomie europejskim. Został ustanowiony w 2001 roku jako scentralizowany organ europejski skoncentrowany na rewitalizacji europejskiej sieci kolejowej oraz wspieraniu innowacji w celu zwiększenia efektywności i zmniejszenia kosztów.

W 2007 r. komitet ERRAC opublikował Plan Strategicznych Badań w Kolejnictwie (SRRA), w którym określił cele badawcze do roku 2020.

Zainicjowano finansowany ze środków UE projekt "ERRAC SSA" (ERRAC SSA), aby wspierać wszystkie działania ERRAC (działanie wspomagające ERRAC). Objął on wszystkie rodzaje przewozów konwencjonalnych szybkich i towarowych, jak również przewozy miejskie i regionalne.

Jednym z najważniejszych obszarów objętych działaniem wspomagającym ERRAC była infrastruktura i funkcjonowanie kolei regionalnych; sektor, w którym brakuje odpowiednich danych oraz którego potrzeby badawcze są określone w minimalnym zakresie. Przeprowadzono trzy ważne analizy w zakresie krajowych działań i SRRA.

W uzupełnieniu do ogólnych działań wspierających SSA ERRAC podkreślały dwie kwestie, które nie zostały wcześniej ujęte przez ERRAC, a posiadały pierwszorzędne znaczenie dla innowacji.

Po pierwsze konsorcjum skupiło się na ekonomii innowacji, w tym na kosztach migracji na nowe technologie, porównując innowacje w sektorze kolejowym do tych z innych sektorów oraz porównując innowacje z UE do tych w krajach spoza UE. Po drugie badacze przyjrzeli się aspektom społeczno-ekonomicznym, takim jak czynniki społeczno-kulturowe wpływające na decyzje dotyczące podróży koleją, preferencje i akceptację klienta.

Ogólnie rzecz biorąc, projekt ERRAC SSA wsparł i rozszerzył wcześniejsze działania ERRAC, zapewniając ważne informacje istotne dla modyfikacji SRRA w świetle cech kolei regionalnych oraz czynników społeczno-ekonomicznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę