Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SURVENIR — Wynik w skrócie

Project ID: 6594
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Słowenia

Badania nieniszczące historycznych archiwów

Od ponad tysiąclecia papier stanowi najważniejszy środek przekazu myśli. Nawet w epoce cyfrowej nie rezygnujemy z drukowanych i zapisanych informacji. Choć ochrona zbiorów historycznych pozostaje priorytetem, jakość nośników informacji jest bardzo zróżnicowana. Różnice w strukturze tego naturalnego materiału włóknistego i wciąż zmieniająca się technologia produkcji papieru wpływają na proces starzenia a tym samym na stan papieru. Do innych czynników należą warunki przechowywania i częstotliwość użytkowania.
Badania nieniszczące historycznych archiwów
W ramach projektu Survenir opracowano mobilny system do szybkiego i niedestrukcyjnego określania stanu dokumentu papierowego. Wszystko, co jest potrzebne do oceny papieru, to "światło" bliskiej podczerwieni, którego odbicie – jak zaobserwowano – koreluje z właściwościami chemicznymi i mechanicznymi papieru historycznego.

Tego rodzaju kalkulacje wykonywane są przy użyciu zaawansowanej analizy matematycznej odbijanego sygnału (widma), a następnie porównywane z obszernym zbiorem danych referencyjnych reprezentującym ponad 200 lat zachodniego papiernictwa. Obliczone wartości odzwierciedlają jakość włókien papierniczych i procesów produkcyjnych, łącznie z przechowywaniem i użytkowaniem w przeszłości. System Survenir nie odzwierciedla jednak stopnia żółknięcia papieru. Wyniki, dzięki przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu, są dostępne natychmiast po dokonaniu pomiaru.

Przy użytkowaniu systemu Survenir możliwe jest zbadanie typu papieru i jego innych parametrów, takich jak pH, wytrzymałość na rozciąganie i zawartość lignin, które mają decydujące znaczenie dla konserwacji w dalszej perspektywie. Na podstawie tych danych możliwa jest szczegółowa ocena zbiorów. Do celów prezentacji wyniki podzielono na cztery kategorie: DOBRE, ŚREDNIE, SŁABE, KRYTYCZNE. Kategorie te mogą być definiowane przez użytkownika. Do oceny mogą zostać włączone dodatkowe kryteria deskrypcyjne, takie jak rok publikacji, waga i typ oprawy.

Lichtblau e. K. wprowadza do sprzedaży produkt Survenir w postaci systemu do samodzielnego użytkowania lub w postaci usługi. Częścią badania kolekcji jest sprawozdanie dostarczane przez firmę Lichtblau e.K. System może być także wypożyczany, przy czym firma zapewnia odpowiednie szkolenie.

Kolekcje mogą być oceniane w całości w oparciu o wyniki uzyskane z systemu Survenir. Struktura materiału kolekcji i stan nośnika informacji mogą służyć za podstawę do świadomego zarządzania dostępem i konserwacją. Kategorie badania mogą być definiowane w sposób, który bezpośrednio umożliwia ocenę potrzeb konserwacyjnych obejmujących całą kolekcję. Wyniki można uwzględnić w planach finansowych instytucji.

Dzięki systemowi Survenir możliwe jest świadome I skuteczne podejmowanie decyzji. Ponadto, proces ten może być dostosowany do strategicznych potrzeb użytkownika.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę