Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEWAC — Wynik w skrócie

Project ID: 30876
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Niemcy

Przyjazne dla środowiska i tanie silniki samolotowe

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył koncepcje konstrukcji bardziej wydajnych i przyjaznych dla środowiska silników odrzutowych. Komercjalizacja tej technologii pomoże w walce ze zmianą klimatu.
Przyjazne dla środowiska i tanie silniki samolotowe
Samoloty zrewolucjonizowały sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą i prowadzą interesy. Ruch powietrzny rośnie i według prognoz ma nadal zwiększać się w tempie ok. 5% rocznie. Niestety, jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań, emisje pochodzące z samolotów będą także rosły w alarmującym tempie.

Silniki samolotowe emitują dwa rodzaje gazów cieplarnianych (GHG): dwutlenek węgla (CO2) oraz tlenki azotu (NOx czyli zarówno tlenek NO, jak i NO2). Gazy pochodzące z samolotów są jeszcze szkodliwsze niż emisje ze źródeł naziemnych, gdyż są uwalniane bezpośrednio do atmosfery.

Europejscy naukowcy postanowili podjąć walkę z tym rodzajem emisji, przeprojektowując część centralną silnika odrzutowego, w której spalane jest paliwo – i w której powstają szkodliwe gazy. Składa się ona ze sprężarki powietrza, zespołu komory spalania, w którym powietrze mieszane jest z paliwem i zapalane, oraz wysokociśnieniowej turbiny, wykorzystującej gorące gazy do generowania odrzutu.

Biorący udział w finansowanym ze środków UE projekcie "Nowe koncepcje centralnej części silnika samolotowego" (NEWAC) naukowcy pracowali nad stworzeniem i testowaniem nowych konstrukcji tych elementów, charakteryzujących się zwiększoną sprawnością termiczną. Zwiększenie ogólnej mocy silnika względem spalanego paliwa daje dodatkową korzyść w postaci zmniejszonych emisji CO2 i NOx.

Aby ograniczyć emisje CO2, naukowcy badali kilka opcji. Dotyczyły one zwiększenia sprawności termicznej poprzez odpowiednie odprowadzanie ciepła, zastosowania aktywnych podzespołów do sterowania przepływem powietrza (Active Clearance Control, ACC) oraz stworzenia bardziej wydajnych elementów centralnej części silnika.

Jeśli chodzi o zmniejszenie emisji NOx, naukowcy badali możliwości utrzymania temperatury spalania (przy wykorzystaniu wyżej wymienionych technik), zmniejszenia jej oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w technologii komory spalania.

Wszystkie koncepcje przetestowano z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i ekonomicznych. W efekcie udało się wybrać najbardziej obiecujące technologie przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego napędu odrzutowego. Projekt NEWAC daje nadzieję na znaczące obniżenie emisji gazów cieplarnianych, które najprawdopodobniej odkrywają kluczową rolę w globalnym ociepleniu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę