Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

VIRTHUALIS — Wynik w skrócie

Project ID: 515831
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Unowocześnienia w zakresie bezpieczeństwa pracy

Zaawansowana technologia 3D oparta na modelowaniu rzeczywistości wirtualnej może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz przeprowadzeniu oceny skutków decyzji związanych z bezpieczeństwem.
Unowocześnienia w zakresie bezpieczeństwa pracy
Skuteczne mechanizmy bezpieczeństwa funkcjonujące w zakładach produkcyjnych w Europie mają nadrzędne znaczenie, gdyż gwarantują dobre samopoczucie pracowników i płynną produkcję. Zespół finansowanego ze środków UE projektu "Wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej i czynników ludzkich w celu poprawienia bezpieczeństwa" (Virthualis) pracował nad nowatorskimi rozwiązaniami nakierowanymi na zmniejszenie poziomu ryzyka w magazynach i zakładach produkcyjnych.

Nowa technologia opiera się na połączeniu wiedzy i czynników ludzkich z rozwiązaniami bazującymi na technologii rzeczywistości wirtualnej. Dzięki wykorzystaniu wizualizacji 3D i efektów dźwiękowych można umieścić kierowników zakładu w bardzo realistycznym otoczeniu i wpływać na ich działania, gdy reagują na sytuacje nadzwyczajne.

Cele projektu Virthualis miały być zrealizowane poprzez wprowadzenie skutecznych systemów alarmowych, przeszkolenie pracowników pod kątem sytuacji nadzwyczajnych i udzielenie wsparcia operatorom procesów sterowniczych w należytym wykonywaniu obowiązków. Zbadano również, jak unowocześnienie zakładu wpływa na niezawodność i pozwala zarządcom zrozumieć konsekwencje podejmowanych decyzji. Wśród kluczowych właściwości i zalet systemu można wymienić awersję do ryzyka, zgodność z zasadami bezpieczeństwa oraz przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.

W rezultacie zespół projektu Virthualis opracował zintegrowane narzędzie oparte na rzeczywistości wirtualnej, które pomoże kierownikom zakładów, zarządcom, inżynierom i projektantom w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i radzeniu sobie z zagrożeniami. Aby promować nowoczesne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska, położono duży nacisk na rozpowszechnianie wyników projektu.

Po wdrożeniu założeń projektu przedsiębiorstwa będą mogły podnieść poziom społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz zwiększyć zwroty z inwestycji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę