Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MUSTSCHISTUKEMA — Wynik w skrócie

Project ID: 517733
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Dania

Europa pomaga Afryce w walce z schistosomatozą

Schistosomatoza pozostaje poważnym zagrożeniem zdrowotnym w krajach rozwijających się. Poznanie jej epidemiologii, zmian patofizjologicznych powodowanych przez pasożyta oraz mechanizmów dostępnych metod leczenia powinno dostarczyć ważnych informacji na temat zachorowalności na to schorzenie.
Europa pomaga Afryce w walce z schistosomatozą
Schistosomatoza to przenoszona przez pasożyty choroba najczęściej spotykana w krajach tropikalnych. Obecnie w jej leczeniu stosuje się całoroczne podawanie leku o nazwie prazykwantel. Sposób działania tej substancji nie jest jednak do końca znany.

W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu Mustschistukema postanowili zbadać różnice między próbkami pobranymi od ugandyjskich pacjentów przed rozpoczęciem leczenia i po jego zakończeniu. Dzięki zastosowaniu metabonomiki opartej na magnetycznym rezonansie jądrowym (NMR) naukowcom udało się odróżnić osoby zarażone od zdrowych na podstawie badań moczu.

Zidentyfikowane przez badaczy markery molekularne zarażenia pasożytem Schistosoma mansoni są powiązane przede wszystkim ze zmianami w mikroflorze jelit gospodarza, metabolizmie i działaniu wątroby. Wszystkie te odkrycia potwierdzają hipotezę, zgodnie z którą w schistosomatozie występują reakcje metaboliczne pacjentów swoiste dla zarażenia tym pasożytem.

Zrozumienie, w jaki sposób prazykwantel moduluje odpowiedź immunologiczną organizmu, oraz poznanie implikacji tego zjawiska dla rozwoju odporności może przydać się w przyszłości podczas tworzenia nowych szczepionek i metod szczepień. Ponadto, zaawansowana technologia NMR wykorzystana w ramach projektu Mustschistukema do wykrywania pasożytów i produktów gospodarza może znaleźć zastosowanie w identyfikacji cząsteczek biologicznych na potrzeby diagnostyki zachorowań, przyczyniając się do zwiększenia przeżywalności pacjentów ze schistosomatozą.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę